Monsanto termeni şi condiţii de utilizare

Bine aţi venit. Acest website este unul din cele oferite de Monsanto in întreaga lume, punând la dispoziţia vizitatorilor informaţii, produse, servicii, Conţinut (definite mai jos), unele dintre ele fiind specifice anumitor regiuni ale lumii sau anumitor tipuri de produse. In timp ce Conţinutul acestora poate varia de la un site la altul si de la o regiune la alta, aceste Condiţii şi Termini de Utilizare (denumite simplu „Termeni”), sunt aplicabile in general tuturor site-urilor.

Folosirea acestui site este strâns legată de aceşti Termeni precum şi de licenţele şi permisiunile pe care le conţine. Aceşti Termeni formează un contract cu dumneavoastră. Pe pagina principală este postat un link către aceşti Termeni şi va fi mereu disponibil pentru dumneavoastră.

FOLOSIREA ACESTUI SITE REPREZINTĂ ACORDUL DUMNEAVOASTRĂ DE A RESPECTA ACEŞTI TERMENI ŞI NE INDICĂ FAPTUL CĂ ÎI ÎNŢELEGEŢI.

DACĂ NU SUNTEŢI DE ACORD CU ACEŞTI TERMENI, NU FOLOSIŢI ACEST SITE.

Monsanto poate revizui aceşti Termeni, în orice moment prin postarea unor termini noi pe acest Site. Prin continuarea utilizării acestui Site, sunteţi de acord să respectaţi aceste prevederi şi astfel veţi vizita periodic această pagină pentru a fi la curent cu Termenii pe care trebuie să-i respectaţi.

Niciuna dintre prevederile acestor Termeni nu vor prevala asupra legilor locale ale statului de unde este situl vizionat. În măsura in care Monsanto nu va exercita oricare drept sau prevedere ce decurge din aceşti Termeni, aceasta nu va constitui o renunţare la acel drept sau acea prevedere. Vizionarea acestui site din ţări în care Conţinutul său este considerat ilegal este strict interzisă şi ar reprezenta o încălcare a acestor Termeni. Accesarea acestui Site din astfel de locaţii se face pe proprie răspundere. Aveţi obligaţia de a respecta legile aplicabile pe plan local.

Nu toate produsele, programele şi serviciile descrise pe site-urile Monsanto sunt disponibile în toate ţările. Când aveţi nelămuriri contactaţi un reprezentant local Monsanto pentru a vă informa exact ce produse sunt disponibile. Persoanele care intenționează să folosească produsele Monsanto descrise pe acest website trebuie să urmeze instrucţiunile înscrise pe etichete şi să se supună tuturor legilor şi regulamentelor legate de produsul respectiv.

Câteva definiţii

În cele ce urmează sunt o serie de definiţii pentru a explica terminologia folosită în descrierea acestor Termeni:

 • Cuvintele „Tu”, „ale tale”, „ale dumneavoastră”, se referă la corporaţii sau alte entităţi de afaceri şi agenţii lor şi la indivizi care utilizează acest site în interesul propriei afaceri.
 • „Monnsanto” se referă la Compania Monsanto precum şi la toate filialele şi sucursalele sale.
 • „Noi”, „Ale Noastre” şi alte pronume la persoana I-a se referă la Monsanto
 • „Site” se referă la pagina de start precum şi toate paginile asociate accesibile din această pagină direct sau prin legături adiţionale dar nu include website-uri terţe ce nu sunt sprijinite sau sponsorizate de Monsanto.

Conformitate cu legile locale

Monsanto îşi desfășoară activitatea de la sediul central, la nivel mondial in St. Louis, Missouri, SUA. Totuşi acest Site poate fi operat de la sediul central, din oricare din sucursalele sau filialele sale din lume sau găzduite în numele nostru de o a treia parte.

Monsanto nu susţine ca materialele cuprinse pe acest Site pot fi folosite în toate locaţiile din lume de unde poate fi vizionat Site-ul.

Mărci

Mărcile, mărcile comerciale, desenele şi modelele industriale aferente mărcilor de servicii şi logo-urile („Mărci” (Trademarks)) folosite şi afişate pe acest Site sunt mărci înregistrate şi neînregistrate ale Monsanto şi ale altora. Dacă nu se menţionează altfel pe acest Site, nimic nu trebuie interpretat ca fiind acordat, prin implicare sau în alt fel, referindu-ne la licenţe sau orice alt drept de folosinţă a mărcilor afişate pe acest Site, fără acordul scris al Monsanto sau al unui eventual terţ care este proprietarul Mărcii. Cu excepţia celor menţionate în mod expres pe Site, numele companiei Monsanto si logo-ul Monsanto nu poate fi folosit in nici un fel, inclusiv în anunţuri publicitare si reclame legate de distribuţia de materiale pe acest Site, fără acordul prealabil scris, din partea Monsanto.

Folosirea materialelor supuse legilor dreptului de autor conținute pe acest site

Textul, Mărcile, logo-urile, imaginile, prezentările grafice, fotografiile, fişierele video, funcţionalităţile aplicaţiei sau orice alt suport digital, precum şi dispunerea lor pe acest site („Conţinut”) se supun legislaţiei privind protejarea brevetelor, drepturilor de autor, mărcilor comerciale şi altor forme de proprietate intelectuală. Drepturile de autor pentru dispunerea şi elementele componente ale tuturor materialelor puse la dispoziţie pe acest Site Monsanto, inclusiv dar fără a se limita la întregul Conţinut al Site-ului, aparţin Monsanto sau celui care a creat aceste materiale iniţial. Monsanto vă acordă dreptul limitat, non-exclusiv şi non-transferabil de a folosi şi afişa materialele de pe acest Site numai în scopuri de bună credinţă, necomerciale, asociate cu interacţiunea cu acest Site. Se acordă dreptul de a printa materiale dar numai în scopurile necomerciale menţionate. În măsura în care nu se menţionează în alt fel, nu aveţi dreptul de la copia, afişa, reproduce, descărca, distribui, modifica, edita, crea lucrări derivate, efectua inginerie inversă, decompila coduri, scripturi sau software-uri care formează Site-ul sau mări materialele în orice fel incluzând, dar fără să se limiteze la fotocopiere, înregistrare sau orice altă modificare fără permisiunea prealabilă din partea Monsanto sau din partea proprietarului drepturilor de autor. Drepturile stipulate încetează automat, fără preaviz dacă încălcaţi acești Termeni. Înainte de terminare trebuie să distrugeţi orice materiale descărcate sau printate de pe acest Site. Monsanto îşi rezervă toate celelalte drepturi care nu sunt acordate în mod expres prin această Licenţă.

Limitările de mai sus nu se aplică Fişelor de date si securitate materială (MSDS) sau etichetelor produselor care pot fi reproduse şi folosite.

Confidenţialitate şi informaţii legate de proprietate

Monsanto se străduiește să ofere publicului accesul la informaţii legate de produsele şi serviciile sale. În acest proces, nu este intenţia Monsanto să renunţe la orice drept de proprietate intelectuală. Monsanto poate dispune de informaţiile obţinute pe acest Site, sub legile aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la secrete comerciale. Monsanto are politici şi proceduri create şi implementate pentru a preveni dezvăluirea pe acest Site a unor informaţii pe care Monsanto le consideră ca fiind confidenţiale. Totuşi, dacă în orice moment obţineţi informaţii cu caracter confidenţial de pe acest Site, care au fost, probabil, dezvăluite în mod inadecvat de către Monsanto, sunteţi de acord să acţionaţi cu bună credinţă, să recunoaşteţi şi să respectaţi caracterul confidenţial al acelor informaţii şi sunteţi de acord să nu păstraţi, să nu folosiţi sau să nu dezvăluiţi orice astfel de informaţii pe care le-aţi obţine de pe acest Site şi, după ce înştiinţaţi Monsanto, sunteţi de acord să distrugeţi toate copiile unor astfel de informaţii sub orice formă s-ar afla aceasta în posesia dumneavoastră.

Nume de utilizator şi parole

Dacă acest Site vă permite să vă creaţi un nume de utilizator şi o parolă pentru a putea accesa diferitele informaţii de pe Site, atunci:

 • Sunteţi de acord să folosiți Situl numai in scopuri legale.
 • Când vă înregistraţi pentru un nume de utilizator, sunteţi de acord că veţi furniza numai informaţii adecvate şi adevărate despre dumneavoastră şi nu veţi da informaţii false sau despre o altă persoană.
 • Sunteţi de acord să ne notificaţi imediat de orice folosire neautorizată a Parolei, Numelui de Utilizator sau a Site-ului sau o altă încălcare a normelor de securitate (trimiteţi notificarea dumneavoastră, folosind datele de contact din secţiunea Contact a Site-ului).
 • Sunteţi de acord să nu dezvăluiţi numele de utilizator şi parola nici unei alte persoane.
 • Sunteţi de acord să vă asumaţi întreaga responsabilitate pentru toate riscurile ce pot sa rezulte din folosirea numelui de utilizator sau parolei.

Monsanto îşi rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe funcţionarea acestui Site în orice moment, de a modifica sau şterge orice informaţie sau alt fel de Conţinut al acestui Site sau de rezilia parola şi numele de utilizator ale dumneavoastră precum şi accesul la acest Site din orice motiv sau fără motiv. Sunteţi responsabili pentru toate daunele directe sau indirecte şi răspunzători pentru toate activităţile desfăşurate pe acest Site care pot fi urmărite sau asociate cu Numele de utilizator sau Parola dumneavoastră.

Tranzacţii

Pentru orice Site Monsanto care vă permite să iniţiaţi comenzi sau să efectuaţi orice altă tranzacţie cu Monsanto, se pot aplica condiţii şi termeni suplimentari în cazul furnizorilor noştri de servicii terţi cu care suntem în parteneriat în scopul facilitării unor astfel de tranzacţii. Este posibil ca aceşti terţi să dispună publicarea termenilor suplimentari respectivi pe paginile sau legăturile web care vă permit să efectuaţi şi să încheiaţi tranzacţiile respective. Vă rugăm să analizaţi cu atenţie politicile, practicile şi regulamentele terţilor şi să vă asiguraţi că le înţelegeţi înainte de a începe o tranzacţie. Reclamaţiile, pretenţiile, problemele sau întrebările privind produsele unui terţ trebuie adresate terţului respectiv.

Atât Statele Unite cât şi alte state, au reglementări privind importul şi exportul de produse şi informaţii. Sunteţi de acord cu aceste reglementări, atât cât ele se aplică tranzacţiilor pe care doriţi să le efectuaţi cu Monsanto, vă veţi conforma tuturor acestor legi şi reglementări referitoare la import şi export şi nu veţi importa, exporta şi re-exporta produse sau servicii cumpărate sau vândute prin intermediul acestui Site către ţări sau persoane pentru care sunt interzise sub auspiciile legilor de import şi export.

Prin angajarea într-o tranzacţie cu Monsanto prin acest Site, ne demonstraţi că nu vă aflaţi într-o ţară în care nu este interzis importul şi exportul de astfel de produse sau că sunteţi o persoană sau entitate pentru care astfel de importuri sau exporturi sunt interzise. Sunteţi responsabili faţă de respectarea legilor şi reglementărilor locale referitoare la import, export şi re-export.

Utilizări acceptabile ale Site-ului

Este interzisă în mod expres utilizarea Site-urilor sau Conţinuturilor noastre: a) în scopuri ilegale; b) pentru a solicita altora să efectueze sau să participe la acţiuni ilegale; c) pentru a încălca regulamente, prevederi, legi internaţionale, federale sau naţionale ori hotărâri locale; d) pentru a încălca drepturile noastre de proprietate intelectuală sau drepturile altora de proprietate intelectuală; e) pentru a hărţui, a abuza, a insulta, a nedreptăţi, defăima, a calomnia, a discredita, a intimida sau a discrimina pe criterii de sex, orientare sexuală, religie, origine etnică, rasă, vârstă, naţionalitate sau dizabilităţi; f) pentru a trimite informaţii false sau înşelătoare; g) pentru a încărca sau a transmite viruşi sau orice alt tip de coduri dăunătoare care vor fi sau ar putea fi utilizate într-un mod care să afecteze funcţionalitatea sau utilizarea Site-urilor noastre, a altor site-uri web sau a Internetului; h) pentru a colecta sau a urmări informaţii cu caracter personal ale altora; i) pentru a trimite spam-uri, pentru atacuri de tip phishing (fraudă prin e-mail) sau pharming (fraudă sub forma redirecţionării traficului web), precum şi utilizarea unui spider, scraper, crawler sau orice alt robot; j) în scopuri obscene sau imorale; sau k) pentru a aduce atingere sau a ocoli funcţiile de securitate ale Site-urilor noastre web, altor site-uri web sau Internetului. Ne rezervăm dreptul de a vă bloca utilizarea Site-urilor noastre Web pentru încălcarea oricăreia dintre interdicţiile privind utilizarea.

Intimitatea dumneavoastră

În măsura în care acest Site colectează informaţii cu caracter personal, despre dumneavoastră, folosirea acelor informaţii este supusă politicii de securitate Monsanto ce poate fi citită la: http://www.monsanto.com/privacy-policy/romanian.

Link-uri de pe şi către acest Site

Oricine va avea link către Site trebuie să se supună tuturor legilor aplicabile. Un site care se leagă de Site-ul Monsanto:

(a) Poate avea legătură dar nu poate copia Conţinutul acestui Site;

(b) Nu poate crea un browser legat de Conţinutul acestui Site;

(c) Nu poate implica că Monsanto andosează pe sine sau produsele sale; 

(d) Nu poare reprezenta greşit relaţia sa cu Monsanto;

(e) Nu poate prezenta informaţii false despre produsele sau serviciile Monsanto;

(f) Nu poate folosi mărcile Monsanto fără permisiune scrisă şi

(g) Nu poate avea un Conţinut ce poate fi considerat inadecvat, ofensator sau controversat iar Conţinutul trebuie să fie adecvat tuturor categoriilor de vârstă.

Monsanto nu controlează şi nu este responsabil pentru Conţinutul unui site terţ (non-Monsanto), legat de acest Site şi nu este responsabil pentru nici o schimbare sau modificare adusă de o a treia parte.

Renunţarea la garanţii

CONŢINUTUL FURNIZAT PE ACEST SITE ESTE FURNIZAT „CA ATARE” ŞI „CU TOATE POSIBILELE DEFECTE”. MONSANTO NU ACORDĂ NICIUN FEL DE GARANŢIE SAU REPREZENTARE , EXPRESE SAU IMPLICITE, PRIVIND UTILIZAREA ACESTUIA, DISPONIBILITATEA, CONŢINUTUL, ACURATEŢEA, CARACTERUL OPORTUN SAU FIABILITATEA ACESTUI SITE. ÎN CALITATE DE UTILIZATOR, VĂ ASUMAŢI TOATE RISCURILE ŞI ÎNTREAGA RĂSPUNDERE PENTRU UTILIZAREA SAU NEUTILIZAREA SITE-ULUI, IAR MONSANTO NU DECLARĂ ÎN NICI UN FEL CĂ CONŢINUTUL CARE APARE PE SAU ESTE DESCĂRCAT DE PE ACEST SITE ESTE COMPATIBIL CU COMPUTERUL DUMNEAVOASTRĂ SAU ESTE LIPSIT DE ERORI SAU VIRUŞI. NICI UN ANGAJAT, AGENT SAU REPREZENTANT MONSANTO NU ESTE AUTORIZAT SĂ MODIFICE SAU SĂ ADUCE AMENDAMENTE PREZENTEI GARANŢII. ÎN MĂSURA ÎN CARE ESTE ADMIS DE LEGISLAŢIA ÎN VIGOARE:

MONSANTO RENUNŢĂ LA TOATE CELELALTE GARANŢII, FIE EXPRESE, FIE IMPLICITE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢII COMERCIALE IMPLICITE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP ŞI NON ÎNCĂLCARE ÎN CE PRIVEŞTE SITE-UL ŞI CONŢINUTUL ACESTUIA. UNELE JURISDICŢII NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR INCIDENTALE SAU ULTERIOARE ORI LIMITAREA PRIVIND DURATA UNEI GARANŢII IMPLICITE, ASTFEL ÎNCÂT ESTE POSIBIL CA LIMITĂRILE SAU EXCLUDERILE DE MAI SUS SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DUMNEAVOASTRĂ.

MONSANTO ÎŞI REZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA SAU A ELIMINA CONŢINUTUL SITE-ULUI, PRECUM ŞI DE A SUSPENDA SAU BLOCA ÎN MOD COMPLET UTILIZAREA ACESTUIA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ, ORICÂND, INDIFERENT DE MOTIV, FĂRĂ NOTIFICARE PREALABILĂ, IAR MONSANTO NU VA FI RĂSPUNZĂTOR ÎN NICI UN FEL PENTRU EVENTUALELE CONSECINŢE ALE ACESTEI ACŢIUNI.

VĂ RUGĂM SĂ ŢINEŢI CONT DE FAPTUL CĂ ACEST SITE POATE CONŢINE INFORMAŢII LEGATE DE ACTIVITATEA COMPANIEI MONSANTO DIN PREZENT PRECUM ŞI PLANURI DE VIITOR. ACEA INFORMAŢIE ERA DE ACTUALITATE CÂND A FOST PUBLICATĂ ÎNSĂ MONSANTO NU SE ANGAJEAZĂ SĂ ACTUALIZEZE SAU SĂ REVIZUIASCĂ ACESTE INFORMAŢII, PE BAZA ALTORA NOI SAU PE NOI DESCOPERIRI. MAI MULT, DEŞI INFORMAŢIA DE PE ACEST SITE ESTE PREZENTATĂ CU BUNĂ CREDINŢĂ ŞI CREDEM CĂ ESTE CORECTĂ, MONSANTO NU GARANTEAZĂ CĂ INFORMAŢIA ESTE COMPLETĂ PE ORICE SITE LEGAT DE ACESTA.

ANUMITE INFORMAŢII DE PE ACEST SITE SUNT PROPRIETATEA UNOR TERŢE PĂRŢI, FOLOSITE CU PERMISIUNEA LOR. OPINIILE EXPRIMATE DE TERŢE PĂRŢI NU REFLECTĂ NEAPĂRAT PE CELE ALE COMPANIEI MONSANTO.

UTILIZAREA MODULELOR „COOKIE” ŞI A TEHNOLOGIEI DE URMĂRIRE.

MONSANTO ŞI FURNIZORII SĂI DE SERVCII UTILIZEAZĂ PRACTICI ŞI METODE DIN INDUSTRIA DE PROFIL, INCLUSIV MODULELE COOKIE ŞI ALTE TEHNOLOGII DE URMĂRIRE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, IMAGINI GIF TRANSPARENTE, BALIZE WEB, ADRESE IP ŞI FIŞIERE JURNAL ETC. („TEHNOLOGIE DE URMĂRIRE WEB”) PENTRU A PERMITE MONSANTO SĂ ANALIZEZE VIZITATORII ŞI PAGINILE PE CARE LE VIZITEAZĂ UN UTILIZATOR ÎN TIMPUL FIECĂREI SESIUNI DE ACCESARE A SITE-ULUI. MONSANTO POATE ASOCIA INFORMAŢIILE COLECTATE CU AJUTORUL TEHNOLOGIEI DE URMĂRIRE WEB CU INFORMAŢII CU CARACTER PERSONAL. UTILIZÂND ACEST SITE, SUNTEŢI DE ACORD CU UTILIZAREA ACESTEI TEHNOLOGII DE URMĂRIRE ŞI VĂ EXPRIMAŢI ACORDUL ÎN CE PRIVEŞTE TOATE UTILIZĂRILE LEGALE ALE INFORMAŢIILOR CU CARACTER PERSONAL SAU NEPERSONAL COLECTATE PRIN TEHNOLOGIA DE URMĂRIRE UTILIZATĂ PE SITE SAU DE FURNIZORII DE SERVICII TERŢI AI MONSANTO PRIN CONTINUAREA UTILIZĂRII SITE-ULUI.

Cele mai sus menţionate nu se aplică oricăror garanţii de produse menţionate pe etichetele produselor ce pot fi afişate pe acest Site. Pentru astfel de produse, garanţia, dacă există, menţionată pe etichetă, stabileşte obligaţiile Monsanto.

Limitarea obligaţiilor Monsanto

PRIN UTILIZAREA ACESTUI SITE, CONFIRMAŢI CĂ: 1) UTILIZAŢI ACEST SITE PE PROPRIA RĂSPUNDERE; 2) VĂ ASUMAŢI ÎNTREAGA RESPONSABILITATE PENTRU TOATE COSTURILE ASOCIATE CU LUCRĂRILE DE ÎNTREŢINERE SAU DE REPARAŢII NECESARE SAU CU EVENTUALELE ECHIPAMENTE PE CARE LE UTILIZAŢI ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA ACESTUI SITE; ŞI 3) MONSANTO NU VA FI RĂSPUNZĂTOR PENTRU NICIO PAGUBĂ DE NICI UN FEL LEGATĂ DE UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A ACESTUI SITE SAU DE IMPOSIBILITATEA DUMNEAVOASTRĂ DE A UTILIZA ACEST SITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, EXECUTARE DEFECTUOASĂ, ERORI, OMISIUNI, ÎNTRERUPERI, VIRUSAREA COMPUTERULUI SAU CĂDEREA REŢELEI SAU A INTERNETULUI ORI INCLUSIV, FĂRĂ A SE LIMITA LA, PAGUBE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIVE, ACCIDENTALE, SPECIALE, COMPENSATORII SAU DE CONSECINŢĂ, INCLUZÂND , FĂRĂ A SE LIMITA LA, PIERDEREA DE PROFIT ŞI/SAU PIERDEREA SAU DETERIORAREA DATELOR SAU BUNURILOR, INDIFERENT CĂ AŞA-ZISA RĂSPUNDERE SE BAZEAZĂ PE CONTRACT,PREJUDICIU, NEGLIJENŢĂ, RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU ORICE ALT BAZĂ CHIAR ŞI ÎN EVENTUALITATEA ÎN CARE MONSANTO A FOST INFORMAT ASUPRA ACESTEI POSIBILITĂŢI.

DACĂ DIN FOLOSIREA ACESTUI SITE REZULTĂ ORICE NEVOIE DE REMEDIERE SAU REPARAŢIE A ECHIPAMENTULUI SAU DATELOR, VĂ ASUMAŢI ORICE COST CE POATE REZULTA.

UNELE STATE SAU ŢĂRI NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA PAGUBELOR ACCIDENTALE SAU DE CONSECINŢĂ, AŞADAR, LIMITĂRILE SAU EXCLUDERILE SE POATE SĂ NU VI SE APLICE ŞI DUMNEAVOASTRĂ.

Obligaţia contribuţiei dumneavoastră

Sunteţi de acord să apăraţi de şi împotriva oricăror deteriorări de orice natură, revendicări sau cheltuieli, inclusiv onorarii către avocaţi ce ar putea să reiasă din folosinţa acestui Site sau din folosirea abuzivă a informaţiilor luate de pe Site sau transmiterea de informaţii, date, materiale sau Conţinut de pe acest Site, şi să nu aduceţi prejudicii către Monsanto, afiliaţii săi, respectiv angajaţilor şi agenţilor săi.

Renunţarea faţă de declaraţii legate de acţiuni viitoare

Unele declaraţii conţinute pe acest Site sunt „Declaraţii legate de evenimente viitoare”, cum ar fi declaraţii legate de rezultatele financiare pe care compania le anticipează, performanțe de producţie prezente şi viitoare, aprobări legate de reglementări, planuri de afaceri şi financiare precum şi alte date non istorice. Aceste declaraţii sunt bazate pe aşteptările din prezent şi pe informaţiile disponibile în acest moment. Totuşi, având în vedere faptul că aceste declaraţii sunt bazate pe factori nesiguri şi de risc, performanţele reale ale companiei şi rezultatele pot să difere de cele descrise sau cele ce reies ca fiind implicite din astfel de declaraţii legate de evenimente viitoare. Factorii care pot cauza sau contribui la crearea de astfel de diferenţe includ printre altele: concurenţa, contingenţele legate de drepturile de proprietate intelectuală, situaţii legate de reglementări şi promovarea către public a biotehnologiei, succesele din domeniul cercetare-dezvoltare, litigii, dezvoltarea legată de operaţii externe, achiziţii, preţurile bunurilor, reglementări ce pot afecta producţia, inventare, capacitatea companiei de a obţine finanţare şi plăţi pentru produsele pe care le vinde, vreme, dezastre naturale şi accidente, precum şi alte riscuri. Aceste declaraţii privind acţiunile viitoare nu trebuiesc privite ca fiind definitive, întrucât acestea sunt valabile numai la data publicării lor pe Site. Monsanto renegă orice obligaţie sau intenţie de a actualiza orice declaraţie referitoare la acţiuni viitoare sau orice alţi factori ce pot afecta rezultate viitoare.

Anunţuri publicitare ce pot să apară pe Site

În măsura în care pe acest Site apar anunţuri publicitare pentru un produs sau serviciu furnizate de oricine altcineva decât Monsanto, compania nu susţine şi nu garantează pentru un astfel de produs, nu va fi parte şi nici nu va monitoriza tranzacţii între dumneavoastră şi terţe părţi furnizoare de astfel de servicii. Trebuie să vă fiţi precauţi atunci când faceţi achiziţii de produse şi servicii indiferent de mediul de achiziţie.

Când vizitatorii pot să posteze pe un Site Monsanto

Dacă acest Site vă permite să postaţi sau să încărcaţi comentarii sau orice alt Conţinut, atunci următoarele prevederi ale Termenilor se vor aplica la momentul utilizării Site-ului şi sunt prin prezenta acceptate de dumneavoastră.

Înţelegeţi că toate informaţiile, Conţinut, text, date, mesaje sau alte materiale, fie că sunt postate pe Site sau trimise individual („Material(e)”), reprezintă responsabilitatea persoanei de la provin Materialele. Sunteţi responsabili pentru toate Materialele pe care le postaţi, transmiteţi sau care parvin pe Site sau către alţii. Sunteţi de acord că trebuie să evaluaţi şi să vă asumaţi toate riscurile asociate cu folosinţa oricărui Material, incluzând orice legătură cu acurateţea sau deplinătatea Materialului.

Monsanto nu controlează acest Material, prin urmare nu garantează pentru acurateţea, integritatea sau calitatea respectivului Material. Monsanto nu îşi asumă responsabilitate în nici un fel pentru orice Material, incluzând, fără a se limita la orice erori sau omisiuni din Material, sau pentru orice pierdere sau daună de orice fel, apărută ca rezultat a folosirii oricărui Material postat, transmis sau pus la dispoziţie în orice alt fel pe acest Site.

Deşi Monsanto nu revizuieşte şi nu poate revizui întreaga comunicare şi toate informaţiile postate sau transmise de dumneavoastră sau de către alte persoane pe Site sau către alţii şi nu este responsabil pentru conţinutul acestor mesaje, Monsanto îşi rezervă dreptul unilateral de la şterge, muta sau edita Materialul considerat a fi în afara sferei de Conţinut care este acceptabil pentru afişare pe Site, abuziv, defăimător, obscen, care încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau este inacceptabil din orice alt punct de vedere.

Sunteţi de acord să nu utilizaţi Materialul pentru a:

 • Încărca, distribui sau publica în orice alt fel materiale calomnioase, defăimătoare, obscene, discriminatorii, pornografice, abuzive, ilegale, ameninţătoare sau ofensatoare în orice alt fel;
 • Încărca sau distribui orie fişier ce conţine viruşi, viermi, fişiere corupte sau orice alt soft sau program care poate avaria un alt computer sau proprietatea altcuiva;
 • Hărţui, ameninţa sau viola în orice fel drepturile altora (inclusiv dreptul la intimitate şi dreptul la publicitate;
 • Transmite sau pune la dispoziţie în orice alt fel orice Material pe care nu aveţi dreptul legal sau contractual sau fiduciar de a-l distribui;
 • Posta Materiale ce încalcă dreptul de proprietate intelectuală al altora (incluzând, fără a se limita la dreptul de autor, secrete comerciale, mărci sau orice alte drepturi de proprietate);
 • Încălca intenţionat sau neintenţionat orice lege locală, statală, naţională sau internaţională, incluzând, fără a se limita la reglementările promulgate de către Comisia de Schimb şi Securitate a SUA;
 • Transmite sau pune la dispoziţie în orice alt fel, orice material publicitar sau promoţional ce nu a fost solicitat sau autorizat; şi
 • Distribui sau publica în orice alt fel Materiale ce conţin solicitări de fonduri, anunţuri publicitare sau solicitări de bucuri şi servicii.

Sunteţi de acord că Monsanto poate dezvălui orice Material precum şi sursa sau proprietarul respectivului Material, dacă i se cere acest lucru prin lege sau un proces judiciar, pentru a aplica prevederilor acestor Termeni sau pentru a proteja drepturile Monsanto, ale clienţilor săi şi/sau ale vizitatorilor acestui Site.

Drepturile Monsanto față de materialele trimise pe Site

Dacă nu specificaţi în alt fel, orice Material transmis sau pus la dispoziţie în orice alt fel pe acest Site se va conforma acestor Termeni şi nu este confidențial sau proprietate. Trimiţând Materiale pe acest Site, declaraţi că deţineţi sau dispuneţi de drepturi negrevate, transferabile şi permisiuni, inclusiv, dar fără limitare la, dreptul de publicitate şi drepturi de a dezvălui informaţii de identificare personală şi că acordaţi în mod automat Monsanto şi afiliaţilor săi dreptul irevocabil, non-exclusiv, perpetuu şi licenţa de a face, vinde, folosi, reproduce, publica, crea lucrări derivate, performa, afişa, distribui, importa sau transmite respectivul Material precum şi produse ce conţin un astfel de Material (în întregime sau doar o parte), sub orice formă, media sau tehnică, necunoscută sau total dezvoltată mai târziu din punct de vedere al dreptului de proprietate intelectuală ce poate exista într-un astfel de material, pentru orice scop şi astfel să facă public numele proprietarului în legătură cu acesta sau să utilizeze Materialele pentru orice scopuri legale, fără limitare, dreptul de a sublicenţia Materialele unor terţi pentru utilizări şi în scopuri legale. Dacă Materialele dumneavoastră conţin fotografii sau imagini digitale sau video care prezintă un copil sub vârsta majoratului în ţara respectivă, declaraţi că aveţi permisiunea acordată în scris de un părinte sau tutore al copilului de a pune la dispoziţie fotografia sau imaginea digitală sau video. Garantaţi că aveţi drepturile necesare să acordaţi aceste licenţe, descrise de aceşti Termeni. Sub incidenţa legislaţiei în vigoare, renunţaţi la orice drepturi morale pe care dumneavoastră sau licenţiatorii dumneavoastră le-aţi putea avea cu privire la orice Materiale.

Procedura de raportare a încălcării drepturilor de autor

În temeiul Titlului 17, Codul Statelor Unite, secţiunea 512(c)(2), notificările privind încălcarea drepturilor de autor trebuie trimise agentului desemnat pentru Site. TOATE CERCETĂRILE NERELEVANTE SAU ARE NU ÎNDEPLINESC URMĂTOAREA PROCEDURĂ, NU VOR PRIMI RĂSPUNS. Monsanto respectă dreptul de proprietate intelectuală a altora, şi cerem vizitatorilor noştri să facă acelaşi lucru. Monsanto va procesa şi investiga anunţurile legate de presupuse încălcări şi va lua măsurile necesare în concordanţă cu prevederile DMCA (Digital Millennium copyright Act), precum şi alte legi ale dreptului de autor, aplicabile. În momentul primirii sesizărilor ce îndeplinesc cerinţele DMCA, Monsanto va acţiona prin înlăturarea sau restricţionarea accesului către orice material ce poate încălca drepturile de autor sau poate face subiectul unei astfel de acţiuni, precum şi restricţionarea sau înlăturarea accesului către orice referinţă sau legătură către materialul sau activitatea ce face obiectul încălcării.

Dacă credeţi că munca dumneavoastră a fost copiată în orice fel ce poate constitui încălcarea drepturilor de autor, vă rugăm să transmiteţi către Monsanto următoarele informaţii. Vă rugăm să ţineţi cont de faptul, că pentru a fi eficienţi, notificarea trebuie sa includă TOATE informaţiile solicitate, astfel:

1.     semnătura fizică sau electronică a persoanei autorizate să acţioneze in numele proprietarului dreptului de autor pretinse a fi fost încălcate;

2.     descriere a lucrării despre care pretindeţi că au fost încălcate drepturile de autor;

3.     descriere, şi dacă este posibil adresa IP de unde provin materialele despre care se pretinde că au fost încălcate drepturile de autor;

4.     adresa dumneavoastră, numărul de telefon şi adresa de e-mail şi alte informaţii care să permită Monsanto să vă contacteze;

5.     declaraţie de bună credinţă din partea dumneavoastră din care reiese că folosinţa nu este autorizată de către proprietarul drepturilor de autor, agentul său sau lege;

6.     declaraţie a dumneavoastră, dată sub pedeapsa pentru sperjur că informaţiile de mai sus sunt, din punctul dumneavoastră de vedere corecte şi că sunteţi proprietarul drepturilor de autor sau autorizat să acţionaţi în numele acestuia pentru a-l reprezenta exclusiv în cazul presupusei încălcări a drepturilor de autor.

Notificările legate de presupuse încălcări a drepturilor de autor trebuie direcţionate către:

Prin poştă:

Monsanto Company Law Team

Attention: TradeMark Counsel

800 North Lindbergh Blvd.

St. Louis, MO 63167

Prin e-mail:

 webguru@monsanto.com

Lansare

TOŢI UTILIZATORII SITE-URILOR NOASTRE CONFIRMĂ ŞI SUNT DE ACORD CĂ MONSANTO, ÎN CALITATE DE PARTE EXONERATĂ DE RĂSPUNDERE, ESTE ELIBERATĂ, DEGREVATĂ ŞI GARANTATĂ ÎMPOTRIVA ORICĂREI RĂSPUNDERI CE DERIVĂ DIN PRETENŢIILE FORMULATE DE UN TERŢ ÎN LEGĂTURĂ CU SITE-URILE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE LA, UCIDERE DIN CULPĂ ŞI VĂTĂMARE CORPORALĂ, PREJUDICII FINANCIARE, COSTURI MĂRUNTE SAU CHELTUIELI DE JUDECATĂ, COMISIOANE ALE SERVICIILOR DE AVOCATURĂ, PREJUDICIEREA UNOR BUNURI TANGIBILE SAU COMPROMITEREA REPUTAŢIEI SAU IMAGINII, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE LA, CALOMNIE, DEFĂIMARE, DREPT DE PUBLICITATE ŞI ÎNCĂLCAREA DREPTULUI LA VIAŢĂ PRIVATĂ. MONSANTO ÎŞI REZERVĂ DREPTUL LA ORICE FORMĂ DE REPARAŢIE ECHITABILĂ ŞI LEGALĂ ASOCIATĂ CU FRAUDE SAU ACTIVITĂŢI ILICITE ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SITE-URILOR NOASTRE WEB.

Reziliere

 

Monsanto poate pune capăt acestor Termeni oricând și fără înștiințare prealabilă, refuzându-vă sau anulându-vă, după caz, accesul la Site-uri, dacă Monsanto decide, din proprie inițiativă, că nu ați respectat condițiile acestor Termeni.

Posibilitatea alegerii legilor și forului

 

Acești Termeni vor fi guvernați de către și interpretați în conformitate cu legile Statului Missouri, SUA, fără să facă referire la conflictul de legi. Pentru disputele care privesc sau au legătură cu Site-urile sau Termenii, vă veți supune competenței exclusive materiale și teritoriale a instanțelor statului și celor federale, aflate în St. Louis County, Missouri.

Notă și Acord privind comunicațiile electronice

Sunteți de acord să primiți de la noi informații pe cale electronică. Vom comunica cu dumneavoastră prin poșta electronică sau postând note pe Site-urile noastre. Sunteți de acord ca toate acordurile, notele, dezvăluirile sau alte informații pe care vi le punem la dispoziție pe cale electronică să satisfacă toate cerințele legale, potrivit cărora aceste informații să fie semnate.

Niciun alt Contract

Dacă vă exprimați acordul cu privire la acești Termeni, înseamnă că aveți cel puțin vârsta majoratului în țara de rezidență sau în jurisdicția geopolitică. Prevederile și condițiile acestor Termeni constituie acordul dintre dumneavoastră și Monsanto referitor la utilizarea acestui Site și înlocuiește orice alt acord sau înțelegere anterioară care nu se află în acești Termeni. Termenii de față se aplică începând cu Data intrării în vigoare. În cazul în care continuați să utilizați acest Site după Data intrării în vigoare, înseamnă că vă dați acordul cu privire la acești Termeni.

Data ultimei revizuiri

Condiţiile privind accesul la acest site au fost revizuite la 15 octombrie 2013 şi rămân în vigoare de la această dată până la o nouă revizuire.