Monsanto Kullanım Koşulları

Hoş geldiniz. Bu internet sitesi, tüm dünyada Monsanto tarafından önerilen, Ziyaretçilere bilgi, ürün, hizmet, İçerik (aşağıda tanımlanmıştır) ve birçok başka fonksiyon sunan, bazıları dünyanın belli bazı bölgelerine veya belli ürünlere mahsus olan birkaç siteden biridir. Bu sitelerin İçeriği birbirlerine ve bölgelere göre farklılık göstermekte birlikte, bu Kullanım Koşulları (bundan sonra kısaca "Koşullar" denecektir) genel olarak her Site için geçerlidir.

Bu Siteyi kullanmak bu Koşullara ve burada yer alan lisans ve izinlere tabidir. Bu Koşullar sizinle yapılan bir kontrat anlamına gelecektir. Bu İnternet Sitesinin Açılış Sayfasına bu Koşullara bağlanan bir link konmuş olup her zaman izlemeniz mümkündür.

BU SİTEYİ KULLANDIĞINIZ TAKDİRDE AŞAĞIDAKİ KOŞULLARIN HER BİRİNE RİAYET EDECEĞİNİZİ KABUL ETMİŞ VE BUNLARI ANLADIĞINIZI BELİRTMİŞ SAYILIRSINIZ.

BU KOŞULLARI KABUL ETMİYORSANIZ, BU SİTEYİ KULLANMAYINIZ.

Monsanto herhangi bir anda bu Siteye yeni Koşullar koymak suretiyle bu Koşulları değiştirebilir. Bu Siteyi kullanmaya devam ettiğiniz takdirde, yapılan bu değişikliklerin bağlayıcılığını kabul etmiş olursunuz; dolayısıyla sizin için bağlayıcı olan güncel koşulları öğrenmek için bu sayfayı periyodik olarak ziyaret ediniz.

Bu Koşulların herhangi biri Sitenin izlendiği ülkenin yerel yasaları uyarınca uygulanamazsa, söz konusu koşul bu anlaşmadan çıkarılabilir ve bu anlaşmanın geri kalan kısmı yürürlükte ve geçerli olmaya devam eder. Monsanto’nun bu Koşullarda yer alan herhangi bir hakkını kullanmaması veya herhangi bir hükmü uygulatmaması, bu hak veya hükümden feragat ettiği anlamına gelmez. Bu İnternet sitesinin İçeriğinin yasadışı olduğu bir ülkede (varsa) izlenmesi kesinlikle yasaktır ve bu Koşulların ihlal edilmesi anlamına gelir. Bu Siteye bu tür yerlerden erişmeyi seçerseniz bunu kendi inisiyatifinizle ve riski size ait olmak üzere yapınız. İlgili yerel yasalara uymakla sorumlusunuz.

Monsanto Sitesinde tanımlanan ürünlerin, programların ve servislerin hepsi bütün ülkelerde mevcut değildir. Kuşkuya düştüğünüzde, bölgenizde yer alan bir yerel Monsanto temsilcisine başvurarak hangilerinin var olduğunu öğrenebilirsiniz. Bu İnternet Sitesinde yer alan Monsanto ürünlerinden birini kullanmak isteyen kişiler ürün etiketi talimatlarını izlemek ve ürünle ilgili yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere riayet etmek zorundadır.

Bazı Tanımlar

Aşağıda, bu Koşullarda kullanılan terimlerden bazılarının tanımları yer almaktadır.

"Siz" ve "Sizin" kelimeleri bu Siteyi kendi işleri için kullanan şirketleri veya diğer ticari tüzel kişileri ve bunların temsilcilerini ve gerçek kişileri ifade eder.

"Monsanto", Monsanto Company’yi, alt şirketlerinin ve iştiraklerinin her birini ifade eder.

"Biz," "Bizim" ve diğer birinci şahıs zamirleri Monsato'yu ifade eder.

  • "Site", ana sayfa ve direkt olarak ana sayfadan veya ek linklerle erişilebilen ilgili bütün sayfalar anlamına gelir, ancak sunumu veya sponsorluğu Monsanto tarafından yapılmayan üçüncü taraflara ait internet sitelerini içermez.

·     Yerel Yasalara Riayet

  • Monsanto faaliyetlerini ABD Missouri eyaletinin St. Louis şehrindeki Dünya Genel Merkezinden yürütmektedir. Ancak bu site Dünya Genel Merkezinden, Monsanto'nun dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan diğer birçok bölümlerinden birinden işletilebilir veya üçüncü bir şahıs tarafından bizim adımıza işletilebilir.
  • Monsanto bu Sitede yer alan materyallerin, tüm dünyada Sitenin izlenebileceği her yer için uygun veya temin edilebilir olduğuna dair herhangi bir beyanda bulunmamaktadır.

Ticari Markalar

Bu sitede kullanan ve görüntülenen ticari markalar, ticari isimler, ticari takdim şekli, hizmet markaları ve logolar (“Ticari Markalar”), Monsanto veya başkalarına ait tescilli veya tescilsiz Ticari Markalardır. Sitede aksi belirtilmediği takdirde, bu Sitede yer alan hiçbir şey, Monsanto’nun veya Ticari Markanın sahibi olan herhangi bir üçüncü şahsın yazılı izni olmaksızın, bu Sitede görüntülenen herhangi bir Ticari markanın, dolaylı olarak, dava engeli oluşturarak veya başka bir şekilde, lisansını veya kullanım hakkını verdiği anlamına gelmez. Sitede açıkça belirtilmiş olması hariç, Monsanto Company’nin adı veya Monsanto logosu herhangi bir şekilde kullanılamaz; buna Monsanto’dan yazılı izin alınmaksızın bu Sitedeki materyallerin dağıtımına ilişkin reklam ve tanıtım dahildir, ancak bununla sınırlı değildir.

Bu Sitede Bulunan Telif Hakkına Tabi Materyalleri Kullanmanız

Bu Sitede bulunan metinler, Ticari markalar, logolar, görüntüler, grafikler, fotoğraflar, video dosyaları, uygulama işlevselliği veya her türlü diğer dijital veriler ve bunları düzeni (“İçerik”) patent, telif hakkı, ticari marka veya diğer fikri mülkiyet hakkı korumasına tabidir. Hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın bütün Site İçeriği dahil olmak üzere bu Sitede Monsanto tarafından sağlanan bütün materyallerin düzeni ve/veya bileşenlerine ilişkin telif hakkı Monsanto’ya veya materyalin ilk yaratıcısına aittir. Monsanto size, bu Sitedeki materyalleri, sadece bu Site ile ilişkilerinizle bağlantılı ticari olmayan iyi niyetli amaçlar için kullanılmak ve görüntülenmek üzere, sınırlı, münhasır olmayan ve transfer edilemeyen lisans vermektedir. Bu lisansa, bu tür materyalleri basma hakkı dahil olmakla birlikte, materyaller sadece belirtilen ticari olmayan kullanımlar için basılabilir. Aksi belirtilmediği sürece, Monsanto’dan veya telif hakkı sahibinden önceden yazılı onay almaksızın materyalleri elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya diğer yöntemler dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir şekilde kopyalama, görüntüleme, çoğaltma, indirme, dağıtma, materyallerin üzerinde değişiklik yapma, düzenleme, türevlerini oluşturma, ters mühendisliğini yapma, Siteyi oluşturan herhangi bir kodun, komut dizisinin veya yazılımın ters derlemesini yapma, materyalleri herhangi bir şekilde değiştirme veya geliştirme hakkınız yoktur. Bu Koşulların herhangi birini ihlal ederseniz bu lisans otomatik olarak ve bildirim verilmesine gerek kalmaksızın feshedilir. Fesih üzerine, bu Siteden alınarak indirilen veya basılan materyalleri imha etmelisiniz. Monsanto’nun bu Lisans tarafından açık olarak verilmeyen tüm diğer hakları saklıdır.

Yukarıda belirtilen sınırlama, bu Sitede yer alan ve çoğaltılmak ve kullanılmak amacıyla sunulan malzeme Güvenlik Bilgi Formları (GBF) veya ürün etiketleri için geçerli değildir.

Gizli veya Tescilli Bilgiler

Monsanto, ürünleri ve hizmetlerine ilişkin bilgilere herkesin erişebilmesini sağlamak için çaba göstermektedir. Bunu yaparken, Monsanto’nun amacı herhangi bir fikri mülkiyet hakkından feragat etmek değildir. Bunlara, bu Sitede ilgili yasalar kapsamında Monsanto’nun bilgi sahibi olduğu ticari sırlar da dahildir. Monsanto’nun, gizli veya tescilli ticari sır kabul edilen bilgilerin bu internet sitesinde yayınlanmasını önlemek üzere düzenlenmiş ve yürürlükte olan politika ve prosedürler vardır. Ancak, bu Siteden Monsanto’nun yanlışlıkla açıklamış olabileceği herhangi bir gizli veya tescilli ticari sır niteliğinde bilgi edinirseniz, bu tür bilgilerin gizliliği tanımak ve buna saygı göstermek üzere iyi niyetle hareket edeceğinizi, bu Siteden edinmiş olabileceğiniz gizli bilgileri veya ticari sırları saklamayacağınızı, kullanmayacağınızı ve açıklamayacağınızı, ve Monsanto’ya bu konuda bildirim yaptıktan sonra bu bilgilerin elinizde bulunan her şekildeki bütün kopyalarını imha edeceğinizi kabul etmektesiniz.

Kullanıcı İsimleri ve Şifreler 

Bu Sitede, bu Sitenin özelliklerine erişmek için bir Kullanıcı Adı ve Şifre edinmenize veya belirlenmiş bir Kullanıcı Adı ve Şifreyi kullanmanıza izin veriliyorsa:

  • Siteyi sadece meşru amaçlar için kullanmayı kabul ediyorsunuz.
  • Kullanıcı Adı kaydı yaptırırken, kendiniz hakkında sadece doğru ve gerçek bilgiler vereceğinizi, başka biri gibi davranmayacağınızı veya sahte bir kimlik edinmeyeceğinizi kabul ediyorsunuz.
  • Şifrenizin, Kullanıcı Adınızın veya Sitenin her türlü izinsiz kullanımını derhal bize haber vereceğinizi kabul ediyorsunuz. (Böyle bir durumda bize bu Sitenin “Contact Us (Bize Ulaşın)” bölümünü kullanarak haber veriniz.)
  • Kullanıcı Adınızı veya Şifrenizi başka biriyle paylaşmayacağınızı kabul ediyorsunuz.
  • Bu sitenin sizin tarafınızdan veya sizin Kullanıcı Adınızı veya Şifrenizi kullanan başka kişiler tarafından kullanılmasından kaynaklanan bütün risklerin sorumluluğunu tam olarak üstleneceğinizi kabul ediyorsunuz.
  • Monsanto tamamen kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir nedenle veya nedensiz olarak, herhangi bir anda bu Sitede değişiklik yapma veya kapatma, bu Sitede yer alan herhangi bir bilgiyi veya diğer İçerikleri değiştirme veya kaldırma ya da Şifrenizi ve Kullanıcı adınızı iptal etme veya Siteyi kullanmanıza son verme hakkını saklı tutar. Araştırılarak Kullanıcı Adınıza veya Şifrenize bağlantısı kurulan doğrudan veya dolaylı tüm zararlardan ve bu Sitede yapılan bütün faaliyetlerden siz sorumlusunuz.

İşlemler

Monsanto’ya sipariş vermenize veya başka türlü işlemler yapmanıza olanak sağlayan herhangi bir Monsanto Sitesinde, bu tür işlemleri kolaylaştırmak üzere ortaklık kurduğumuz üçüncü şahıs hizmet sağlayıcılarının şart koştuğu ek koşullar bulunabilir. Söz konusu işlemlerin bu tür üçüncü şahısları, sözü edilen ek koşulları, bu tür işler yapmanıza ve işlemleri tamamlamanıza olanak sağlayan web sayfalarında veya linklerinde görüntüleyebilirler. Lütfen, üçüncü şahısların politika, uygulama ve kurallarını dikkatle inceleyin ve herhangi bir işlemi yapmadan önce bunları anladığınızdan emin olun. Üçüncü şahıslara ait ürünler hakkındaki şikayetler, iddialar, endişeler veya sorular ilgili üçüncü şahsa yönlendirilmelidir.

ABD ve diğer devletler, ürün ve bilgi ihracat ve ithalatını düzenlemelere tabi tutar. Bu yasaların sizin için veya Monsanto ile yapmak istediğiniz işlemler için geçerli olması durumunda, bütün bu ihracat ve ithalat yasalarına ve mevzuatına riayet edeceğinizi, Site üzerinden satın alınan veya satılan ürün veya hizmetleri, yürürlükteki ithalat veya ihracat kontrol yasaları uyarınca yasaklanmış olan kişilerden veya ülkelerden ithal etmeyeceğinizi, bu ülkelere ihraç veya yeniden ihraç etmeyeceğinizi (re-eksport) kabul etmektesiniz.

Bu Site üzerinden Monsanto ile bir işlem yaptığınızda, bu tür bir ithalat/ihracat işleminin yasak olmadığını bir ülkede bulunduğunuzu veya bu tür bir ihracat/ithalatı yapması yasaklanmış bir kişi veya kurum olmadığınızı beyan etmiş sayılacaksınız. İthalat, ihracat veya re-eksport ile ilgili bulunduğunuz yerin yasalarına riayet etmekten siz sorumlu olacaksınız.

Sitenin Kabul Edilebilir Kullanımları

Sitelerimizi veya İçeriğimizi: (a) Herhangi bir yasa dışı amaç; (b) başkalarını yasa dışı hareketler yapmaya veya yasa dışı hareketlere katılmaya teşvik etmek; (c) herhangi bir uluslararası veya devlet düzenlemeleri, kuralları, yasaları veya yerel yönetmeliklerini ihlal etmek; (d) fikri mülkiyet haklarımızı veya başkalarının fikri mülkiyet haklarını çiğnemek veya ihlal etmek; (e) başkalarını cinsiyet, cinsel yönelim, din, etnik köken, ırk, yaş, ulusal köken veya engellilik bazında taciz etmek, aşağılamak, kötülemek, yermek, tehdit etmek, onlara kötü muamele etmek, zarar vermek, iftira etmek veya ayrımcılık yapmak; (f) yanlış veya yanıltıcı bilgi göndermek; (g) Sitelerimizin, diğer web sitelerinin veya İnternetin işlevselliğini veya çalışmasını herhangi bir şekilde etkileyecek şekilde kullanılacak veya kullanılabilecek virüsleri veya diğer her türlü kötü amaçlı kodu yüklemek veya iletmek; (h) başkalarına ait kişisel bilgileri toplamak veya takip etmek; (i) istenmeyen mesaj (spam) göndermek, eposta sahtekarlığı (phish) yapmak, web trafiğini yeniden yönlendirme sahtekarlığı yapmak (pharm), yanıltarak kişisel bilgi almak (pretext), örümcek ağı atmak (spider), web sitelerini kolaçan etmek (crawl) veya web sitelerinden bilgi kazımak (scrape); (j) herhangi bir müstehcen veya ahlaksız amaç; veya (k) Web Sitelerimizin, diğer web sitelerinin veya İnternetin güvenlik özelliklerini engellemek veya üstesinden gelmek için kullanmanız özellikle yasaktır. Yasaklı kullanımlar nedeniyle Web Sitelerimizi kullanımınızı sona erdirme hakkımız saklıdır.

Kişisel Gizliliğiniz

Bu sitede size ilişkin Kişisel Bilgiler alınması durumunda, bu bilgilerin tarafımızca kullanımı, şu adreste bulabileceğiniz Monsanto Kişisel Gizlilik Politikasına tabidir: http://www.monsanto.com/privacy-policy/turkish.

Bu Siteye Bağlanma ve Bu Siteden Çıkma

Bu Siteye bağlanan herhangi bir kişi, yürürlükteki bütün yasalara riayet etmek zorundadır. Monsanto Sitesine bağlantı yapan herhangi bir site: 

(a) Bu sitenin içeriğine bağlanabilir, ama kopyalayamaz; 

(b) Bu Sitenin İçeriği etrafında bir web tarayıcısı veya sınır ortamı yaratamaz;

(c) Monsanto'nun kendisini veya ürünlerini onayladığını ima edemez; 

(d) Monsanto ile ilişkisini yanlış biçimde sunamaz; 

(e) Monsanto'nun ürün veya hizmetleri hakkında yanlış bilgi sunamaz; 

(f) Açıkça belirtilmiş yazılı izin olmaksızın Monsanto'nun Ticari Markalarını kullanamaz; ve

(g) İçeriği düzeysiz, aşağılayıcı veya tartışma yaratabilecek nitelikte olamaz, İçeriğinin bütün yaş grupları için uygun olması gereklidir. 

Monsanto bu Siteye bağlanan, üçüncü taraflara (Monsanto olmayan) ait sitelerin İçeriğini kontrol etmez ve bunlardan sorumlu olmadığı gibi, üçüncü taraflara ait bu sitelerde yapılan değişikliklerden ve güncellemelerden de sorumlu değildir. Monsanto bu bağlantıları size sadece kolaylık sağlamak amacıyla sunmaktadır ve bağlantıların konmuş olması Monsanto’nun Siteyi onayladığı anlamına gelmez.

Garanti Garanti Yükümlülüğünün Reddi

BU SİTEDE SAĞLANAN İÇERİK “OLDUĞU GİBİ” VE “BÜTÜN HATALARIYLA BİRLİKTE” SAĞLANIR. MONSANTO, BU SİTENİN KULLANIMINA, HAZIR BULUNURLUĞUNA, İÇERİĞİNE, DOĞRULUĞUNA, UYGUNLUĞUNA VEYA PERFORMANSINA İLİŞKİN AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ VERMEZ VEYA BEYANDA BULUNMAZ. BİR KULLANICI OLARAK, SİTEYİ KULLANMANIZA VEYA KULLANMAMANIZA İLİŞKİN BÜTÜN RİSKLERİ VE SORUMLULUKLARI KABUL EDERSİNİZ VE MONSANTO, BU SİTEDE GÖRÜNEN VEYA BU SİTEDEN İNDİRİLEN İÇERİĞİN BİLGİSAYARINIZLA UYUMLU OLDUĞUNA VEYA HATA YA DA VİRÜSLERDEN YOKSUNA OLDUĞUNA DAİR HİÇBİR BEYANDA BULUNMAZ. HİÇBİR MONSANTO ÇALIŞANI, GÖREVLİSİ VEYA TEMSİLCİSİ, BU GARANTİYİ DEĞİŞTİRMEK VEYA GARANTİDE DEĞİŞİKLİK YAPMAK YETKİSİNE SAHİP DEĞİLDİR. MEVCUT YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE:

MONSANTO’NUN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE, HERHANGİ BİR ZAMAN, HERHANGİ BİR NEDENLE, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN SİTENİN İÇERİĞİNİ DEĞİŞTİRME VEYA KALDIRMA, VEYA KULLANIMINIZI DURDURMA VEYA SONA ERDİRME HAKKI SAKLI OLUP, MONSANTO BU HAREKETİNİN OLASI SONUÇLARINDAN HİÇBİR SURETTE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

BU SİTEDE İŞ FAALİYETLERİMİZ VE İLERİYE YÖNELİK BEKLENTİLERİMİZLE İLGİLİ BİLGİLERİN BULUNABİLECEĞİNİ BELİRTİRİZ. BU BİLGİLER YAYINLANDIKLARI TARİH İTİBARIYLA GÜNCELDİR; ANCAK MONSANTO YENİ BİLGİLERE VE DİĞER GELİŞMELERE GÖRE BU BİLGİLERİ GÜNCELLEYECEĞİNİ VEYA DEĞİŞTİRECEĞİNİ TAAHHÜT ETMEZ. AYRICA, BU SİTEDE SUNULAN BİLGİLERİN İYİ NİYETE DAYANMASINA VE DOĞRU OLDUKLARINA İNANILMASINA RAĞMEN, MONSANTO BU BİLGİLERİN VEYA BU SİTEYE BAĞLANAN DİĞER SİTELERİN BİLGİLERİNİN EKSİKSİZ VE DOĞRU OLDUĞUNA DAİR HERHANGİ BİR BEYANDA BULUNMAZ VEYA GARANTİ VERMEZ.

BU SİTENİN BAZI İÇERİĞİ ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA AİT OLUP ONLARIN İZNİYLE KULLANILMAKTADIR. ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR TARAFINDAN İFADE EDİLEN GÖRÜŞLER MONSANTO COMPANY’NİN GÖRÜŞLERİNİ YANSITMAYABİLİR.

“ÇEREZ (COOKIE)” VE İZLEME TEKNOLOJİSİ KULLANIMI. MONSANTO VE HİZMET SAĞLAYICILARI, MONSANTO’NUN ZİYARETÇİLERİ VE HER SİTE OTURUMUNDA BİR KULLANICININ ZİYARET ETTİĞİ SAYFALARI İNCELEYEBİLMESİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA ÇEREZLER VE ARALARINDA BERRAK GIF’LER, WEB FENERLERİ, IP ADRESLERİ VE KÜTÜK DOSYALARI VB. DAHİL OLMAK ÜZERE DİĞER İZLEME TEKNOLOJİLERİNİN DE BULUNDUĞU SEKTÖRDE TİPİK OLARAK GÖRÜLEN UYGULAMA VE YÖNTEMLERİNİ (“WEB İZLEME TEKNOLOJİSİ”) KULLANIR. MONSANTO, WEB İZLEME TEKNOLOJİSİ KULLANILARAK TOPLANAN BİLGİLER İLE KİŞİSEL BİLGİLER ARASINDA BAĞLANTI KURABİLİR. SİTEYİ KULLANARAK, BU TÜR WEB İZLEME TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMINA İZİN VERMEKTE VE SİTEDE KULLANILAN İZLEME TEKNOLOJİSİ KANALIYLA VEYA MONSANTO’YA HİZMET SAĞLAYAN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR TARAFINDAN TOPLANAN KİŞİSEL OLMAYAN VEYA KİŞİSEL BİLGİLERİN TÜM YASAL KULLANIMINA İZİN VERMEKTESİNİZ.

Yukarıda yer alan garanti yükümlülük reddi, Sitede görüntülenebilecek ürün etiketlerinde yer alan ürün garantileri için geçerli değildir. Bu tür ürünler için verilen ve etiketlerde yer alan garanti, Monsanto’nun söz konusu ürüne ilişkin yükümlülüğünü ifade eder.

Monsanto'nun Sorumluluğunun Sınırları

BU SİTEYİ KULLANMAKLA: (1) BU SİTEYİ TÜM RİSKLERİ SİZE AİT OLMAK ÜZERE KULLANDIĞINIZI; (2) BU SİTEYİ KULLANIMINIZLA BAĞLANTILI OLARAK KULLANDIĞINIZ HER TÜRLÜ DONANIMIN GEREKLİ TÜM SERVİS VEYA ONARIMINA İLİŞKİN BÜTÜN MASRAFLARIN TAM OLARAK SİZE AİT OLDUĞUNU; VE (3) MONSANTO’NUN; PERFORMANSSIZLIK, HATA, EKSİKLİK, KESİNTİ, BİLGİSAYAR VİRÜSÜ VEYA AĞ YA DA İNTERNET ARIZASI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYARAK, VEYA DOĞRUDAN, DOLAYLI, CEZAİ, RASTLANTISAL, ÖZEL, TELAFİ NİTELİĞİNDE VEYA SONUÇSAL ZARARLAR, KÂR KAYBI VE/VEYA VERİ VEYA MAL KAYIP YA DA HASARI DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYARAK, İDDİA EDİLEN SORUMLULUK SÖZLEŞMEYE, HAKSIZ MUAMELEYE, İHMALE, KESİN SORUMLULUĞA VEYA DİĞER ESASA DAYANSIN VEYA DAYANMASIN, MONSANTO’YA BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ BU SİTEYİ KULLANMANIZ VEYA KULLANAMAMANIZ İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAĞINI KABUL ETMEKTESİNİZ.

BU SİTEYİ KULLANMANIZ SONUCUNDA CİHAZLARINIZIN VEYA VERİLERİNİZİN DÜZELTİLMESİ, ONARILMASI VEYA SERVİS EDİLMESİ GEREKİRSE, BUNLARIN MASRAFLARI SİZE AİTTİR.

BAZI EYALETLERDE VE ÜLKELERDE, RASTLANTISAL VEYA SONUÇSAL ZARARLARIN HARİÇ BIRAKILMASINA VEYA BUNLARA SINIRLAMA KONMASINA İZİN VERİLMEMEKTEDİR; DOLAYISIYLA YUKARIDAKİ SINIRLAMALAR VEYA HARİÇ BIRAKMALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

Tazminat Yükümlülüğünüz

Bu Siteyi kullanmanızdan veya bu Siteden alınan herhangi bir bilgiyi kötüye kullanmanızdan, veya bu Sitede bulunan bilgileri, verileri, materyalleri veya içeriği aktarmanızdan kaynaklanan her tür zarar, talep ve harcamadan (avukat masrafları dahil), Monsanto'yu, bağlı şirketlerini, yöneticilerini, memurlarını, elemanlarını ve temsilcilerini savunmayı, tazmin etmeyi ve zarar görmemelerini sağlamayı kabul etmektesiniz.

İleriye Yönelik Beyanlar İçin Sorumluluk Reddi

Bu Sitede yer alan şirketin tahminî finansal sonuçları, şu andaki veya ileriye yönelik ürün performansı, düzenleyici kurumlardan alınan onaylar, iş ve finansman planları ve tarihsel olmayan diğer olgular gibi belirli bazı ifadeler “ileriye yönelik beyanlar”dır. Bu ifadeler şu andaki beklentilerimize ve şu anda elimizde olan bilgilere dayanır. Ancak, bu ifadeler risk ve belirsizlik içeren faktörlere dayandığı için, şirketin fiili performansı ve sonuçları, bu ileriye yönelik ifadelerde belirtilen veya ima edilenlerden önemli farklılıklar gösterebilir. Bu farklara neden olan veya katkıda bulunan faktörler arasında şunlar sayılabilir: rekabet; fikri mülkiyet haklarının korunması, mevzuat konuları ve biyoteknoloji ürünlerinin kamuoyunda kabul görmesi ile ilgili olaylar; araştırma ve geliştirme çalışmalarının başarısı; davalar; yabancı işletmelere ilişkin gelişmeler; şirket alımları; emtia fiyatları; imalatı etkileyen düzenlemeler; stok seviyeleri; şirketin sattığı ürünler için finansman ve ödeme bulma imkanları; hava şartları, doğal afetler ve kazalar; ve şirketin ABD Sermaye Piyasası Kurulu SEC’ye sunduğu en son periyodik dosyada detaylarıyla açıklanan diğer riskler ve faktörler. Sadece Sitede yayınlandığı tarih itibarıyla geçerli olan bu ileriye yönelik ifadelere gereğinden fazla güvenilmemelidir. Monsanto, ileriye yönelik ifadeleri veya fiili sonuçları etkileyebilecek faktörleri güncellemeyi amaçlamadığını veya böyle bir yükümlülüğü olmadığını beyan eder.

Sitede Yer Alabilecek Reklamlar

Sitede Monsanto dışında başka birine ait bir ürün veya hizmetin reklamı yer alıyorsa, Monsanto bu ürünü veya hizmeti onaylıyor veya garanti ediyor anlamına gelmez ve sizinle bu ürün veya hizmetlerin tedarikçisi olan üçüncü taraflar arasındaki işlemin tarafı veya herhangi bir şekilde gözlemcisi olmayacaktır. Herhangi bir yöntemle veya herhangi bir ortamda satın alacağınız bir ürün veya hizmette olduğu gibi, iyi düşünmeniz ve dikkatli olmanız gerekecektir.

Ziyaretçilerin Monsanto Sitesine Bilgi Yüklemesi

Sitede ekleme yapmanıza, yorum yapmanıza veya başka İçerik yüklemenize izin veriliyorsa, aşağıda yer alan ek şartlar kullanımınıza uygulanır ve işbu vesile ile bu şartları kabul etmiş sayılırsınız.

Siteye eklenen veya özel olarak iletilen tüm bilgi, İçerik, metin, veri, mesaj veya diğer materyallerin (“Materyal(ler)”), Materyalin kaynağı olan kişinin sorumluluğunda olduğunu kabul ediyorsunuz. Siteye eklediğiniz, aktardığınız veya başka şekilde koyduğunuz bütün Materyallerden sorumlu olacaksınız. Herhangi bir Materyalin doğru ve tam olmasına güvenmek dahil olmak üzere, bu Materyalle ilgili bütün riskleri değerlendireceğinizi ve üstleneceğinizi kabul ve teyit ediyorsunuz.

Monsanto bu Materyali kontrol etmez ve dolayısıyla doğruluğunu, güvenilirliğini ve kalitesini garanti etmez. Monsanto, Siteye eklenen, aktarılan veya başka bir şekilde konan herhangi bir Materyalin kullanılmasının sonucunda gerçekleşen herhangi bir zarar veya ziyandan sorumlu olmayacaktır, buna bu Materyalde bulunan hata ve ihmaller dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Monsanto bu Siteye sizin tarafınızdan veya başkaları tarafından eklenen veya aktarılan her bilgiyi veya mesajı incelemediği ve inceleyemeyeceği ve bu mesajların içeriğinden sorumlu olmadığı için, Monsanto tamamen kendi takdirine dayanarak, Sitede görüntülenmek üzere kabul edilebilir İçerik kapsamının dışında bulduğu, istismar edici, aşağılayıcı veya müstehcen bulduğu, telif hakkı veya ticari marka yasalarını ihlal eden veya başka bir şekilde kabul edilemez olan Materyalleri, silmek, kaldırmak veya değiştirmek hakkını saklı tutar.

Materyalleri aşağıdaki amaçlarla kullanmamayı kabul etmektesiniz:

Küfür veya hakaret niteliğinde, müstehcen, nefret uyandıran, pornografik, istismar edici, yasadışı, tehdit edici veya başka türlü kabul edilemez materyaller yüklemek, dağıtmak veya başka türlü yayınlamak; 

Virüs, solucan içeren, bozulmuş dosyaları veya başka birinin bilgisayarının çalışmasına veya malına zarar verebilecek diğer benzer yazılım veya programları yüklemek veya dağıtmak;

Başkalarını taciz etmek, gizlice takip etmek, tehdit etmek veya yasal haklarını başka şekilde ihlal etmek (kişisel gizlilik hakkı ve aleniyet hakkı dahil);

Yasalar uyarınca veya herhangi bir sözleşme veya mutemet ilişkisi koşullarına göre sunma hakkına sahip olmadığınız herhangi bir Materyali iletmek veya başka türlü sunmak;

Başkalarının fikri mülkiyet haklarını ihlal eden Materyalleri eklemek (telif hakları, ticari sırlar, ticari markalar veya diğer tescilli haklar dahil); 

Yürürlükteki yerel, ulusal veya uluslararası herhangi bir yasayı kasıtlı veya kasıtsız olarak ihlal etmek; buna ABD Sermaye Piyasası Kurulu (SEC) tarafından belirlenmiş mevzuat dahildir, ancak bununla sınırlı değildir;

İzin veya onay alınmamış reklamlar, promosyon Materyalleri veya başka tür talep mesajları iletmek veya başka şekilde sunmak; ve

Fon talebi, mal veya hizmet reklamı ve talep mesajları içeren materyaller dağıtmak veya yayınlamak.

Yasalar veya bir yasal işlem dolayısıyla zorunlu olması durumunda, bu Koşulların hükümlerini uygulatmak amacıyla veya Monsanto'nun ve müşterilerinin ve/veya Sitenin Ziyaretçilerinin haklarını korumak amacıyla, Monsanto'nun herhangi bir Materyali ve Materyalin kaynağını veya sahibini açıklayabileceğini kabul ve tasdik ediyorsunuz.

Monsanto’nun Siteye Sunulan Materyaller Üzerindeki Hakları

Sizin tarafınızdan aksi belirtilmediği sürece, bu Siteye aktardığınız veya başka bir şekilde koyduğunuz her Materyal bu Koşullara uygun olacaktır, gizli veya tescilli olmayacaktır. Materyalleri bu Siteye göndererek, aleniyet hakkı ve kişisel olarak tanılanabilir bilgileri açıklama hakları dahil, ancak bunlarla sınırlı olmayarak devredilebilir haklara ve izinlere sahip olduğunuzu veya bunların engelsiz olarak elinizde bulunduğunu beyan etmektesiniz; ve Monsanto’ya ve iştiraklerine bu tür Materyali ve bu tür Materyali içeren ürünleri (tamamen veya kısmen) dünya genelinde telif ücreti olmadan, süresiz, gayrikabilirücu, münhasır olmayan bir şekilde şimdi bilinen veya söz konusu Materyale herhangi bir amaçla ilişkin herhangi bir fikri mülkiyet hakkının süresi içinde daha sonra mevcut olabilecek herhangi bir biçim, ortam veya teknolojide üretme, satma, kullanma, çoğaltma, yayınlama, türevlerini yaratma, yapma, görüntüleme, dağıtma, ithal etme ve iletme hak ve ruhsatının yanı sıra, bunlarla bağlantılı olarak sahibinin adını yayınlama veya Materyalleri yasal kullanım ve amaçlar için üçüncü şahıslara alt lisanslama dahil, ancak bununla sınırlı olmayarak Materyalleri her türlü yasal amaçla kullanma hakkını otomatik olarak vermektesiniz. Materyalleriniz, ikamet ettiği yerde reşit olmayan bir çocuğun fotoğraflarını veya dijital ya da video görüntülerini içeriyorsa, çocuğun velisi veya vasisinden fotoğraf, dijital veya video görüntüyü kullanmak için yazılı izin aldığınızı beyan etmektesiniz. Bu Koşullarda tanımlanan lisansları vermek için gerekli olan haklara sahip olduğunuzu garanti etmektesiniz. Mevcut yasalara tabi olarak, siz veya size lisans verenler, Materyallerdeki her türlü manevi haktan feragat etmektesiniz. 

Telif Hakkı İhlalleri için Talepte Bulunma Prosedürü

ABD Yasası Başlık 17, Madde 512(c)(2) uyarınca, telif hakkı ihlallerine ilişkin bildirimlerin Sitenin tayin edilmiş temsilcisine gönderilmesi gereklidir. İLGİSİ OLMAYAN VEYA AŞAĞIDA BELİRTİLEN PROSEDÜRE UYGUN OLMAYAN TALEPLERE CEVAP VERİLMEYECEKTİR. Monsanto başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı gösterir ve ziyaretçilerimizden de aynı şeyi bekler. Monsanto ihlal iddialarını araştıracak ve işleme koyacaktır ve ABD Dijital Milenyum Telif Hakları Yasası ("DMCA") ve diğer ilgili fikri mülkiyet yasaları kapsamında gerekli girişimlerde bulunacaktır. Monsanto DMCA'ya uygun bildirimleri aldıktan sonra, hak ihlali yaptığı veya hak ihlali faaliyetine konu olduğu tespit edilen materyalleri kaldırmak veya erişimi engellemek üzere harekete geçecektir ve ihlal ettiği tespit edilen materyal veya faaliyete yapılan referansları veya bağlantıları kaldırmak veya erişimi engellemek üzere harekete geçecektir.

Çalışmalarınızın telif hakkı ihlali oluşturacak şekilde kopyalandığı kanısında iseniz, lütfen Monsanto'ya aşağıda belirtilen bilgileri veriniz. Etkili olmasını için, bildirimde aşağıda belirtilenlerin HEPSİNİN bulunmasını tavsiye ederiz:

1. İhlal edildiği ileri sürülen münhasır telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili kişinin fiziksel veya elektronik imzası;

2. İhlal edildiği iddia edilen telif hakkına sahip çalışmanın tanımı

3. İhlal ettiğini iddia ettiğiniz materyalin tanımı ve mümkünse IP adresinin sitede nerede olduğu;

4. Adresiniz, telefon numaranız, e-mail adresiniz ve Monsanto'nun sizinle bağlantı kurabilmesi için makul olarak yeterli olacak diğer bilgiler.

5. İtiraz edilen kullanıma telif hakkı sahibi veya temsilcisi tarafından veya yasalarca izin verilmediğine iyi niyetle inandığınıza dair bir ifade;

6. Yalan yemin cezasını bildiğinizi belirterek, bildiriminizde belirtilen, yukarıda tanımlanan bilgilerin doğru olduğuna, ihlal edildiği iddia edilen münhasır telif hakkını sahibi olduğunuza veya sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair bir beyan.

Telif hakkı ihlali iddiası bildirimlerinin gönderileceği adres:

Postayla:

Monsanto Company Law Team

Attention: Trademark Counsel

800 North Lindbergh Blvd.

St. Louis, MO 63167 ABD

E-Posta ile: 

webguru@monsanto.com

İbra

SİTELERİMİZİN BÜTÜN KULLANICILARI, TAZMİN EDİLEN BİR TARAF OLARAK MONSANTO’NUN SİTELERLE BAĞLANTILI OLARAK YAPILAN, ÖLÜME SEBEBİYET VE KİŞİSEL YARALANMA, PARA ZARARLARI, YAPILAN MASRAFLAR VE MAHKEME MASRAFLARI, AVUKAT ÜCRETLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYARAK VE BUNLARIN YANI SIRA İFTİRA, HAKARET, ALENİYET HAKKI VE KİŞİSEL GİZLİLİĞİN İHLALİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYARAK MADDİ VARLIĞA VE VEYA İTİBARA GELEN ZARARLARDAN KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ VE TÜM SORUMLULUKLARA KARŞI İBRA EDİLDİĞİNİ, TAHLİYE EDİLDİĞİNİ VE ZARAR GÖRMEMESİNİN SAĞLANDIĞINI İKRAR VE KABUL EDERLER. MONSANTO’NUN, WEB SİTELERİMİZİN KULLANIMI İLE BAĞLANTILI SAHTEKARLIK VEYA YASA DIŞI FAALİYETLERLE İLGİLİ PARASAL OLMAYAN VE YASAL TEDBİRLERİN HER BİÇİMİNE İLİŞKİN HAKKI SAKLIDIR.

Fesih

Monsanto, bu Koşulları herhangi bir zaman feshedebilir ve bunu derhal ve bildirimsiz yapabilir; buna göre, eğer tümüyle Monsanto’nun takdirine göre Koşulların herhangi bir hükmüne uymazsanız Sitelere erişiminizi reddedebilir veya sona erdirebilir.

Yasa ve Forum Seçeneği

Bu Koşullar, yasa kuralları çelişkilerine bakılmaksızın ABD Missouri Eyaletinin yasalarına tabi olacak ve bu yasalar uyarınca yorumlanacaktır. Sitelerimizden veya Koşullarımızdan doğan veya bunlarla ilgili tüm anlaşmazlıklar için Missouri St. Louis Bölgesinde bulunan eyalet ve federal mahkemelerinin münhasır kişisel adli yetki ve konumuna başvurmalısınız.

Elektronik İletişimlere İlişkin Bildirim ve İzin

Bizden elektronik iletişim almaya izin vermektesiniz. Sizinle e-posta ile veya Sitelerimize bildirimler yükleyerek iletişim kuracağız. Size elektronik olarak sağladığımız tüm anlaşma, bildirim, açıklama ve diğer iletişimin, bu tür iletişimlerin yazılı olarak imzalanmasını gerektiren her türlü yasal gerekliliği karşıladığını kabul etmektesiniz.

Başka Anlaşma Bulunmaması

Bu Koşulları kabul ederek, ikamet ettiğiniz ülkede veya jeopolitik adli yetki bölgesinde en azından reşit yaşta olduğunuzu beyan etmektesiniz. Bu Koşulların hükümleri, Sitenin kullanımıyla ilgili olarak siz ve Monsanto arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur ve bu Koşullara dahil olmayan önceki tüm anlaşma veya sözleşmelerin yerine geçer. Bu Koşullar, Yürürlük Tarihi itibarıyla yürürlüğe girer. Siteyi Yürürlük Tarihinden sonra kullanmaya devam etmeniz, bu Koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Yürürlük Tarihi

Bu Koşullar son olarak 15 Ekim 2013 tarihinde revize edilmiştir ve bu tarihten itibaren yeni bir revizyon yayınlanıncaya kadar bu Siteye erişiminiz ile ilgili olarak geçerli olacaktır.