Умови Користування веб-сайтом компанії "Монсанто" [Monsanto]

Ласкаво просимо. Цей веб-сайт – один з кількох сайтів, що пропонуються компанією «Monsanto» в усьому світі, на якому надається інформація, продукція, послуги, контент (визначений нижче) та різні інші види функцій для відвідувачів; деякі з них призначені для певних регіонів світу або конкретних продуктових лінійок. Хоча контент цих сайтів може різнитись від сайту до сайту та від регіону до регіону, ці умови користування (далі за текстом «Умови») поширюються на кожен із сайтів.

Ваше використання цього сайту регламентується цими Умовами і ліцензіями та дозволами, що містяться в них. З цих умов складається договір із Вами. Посилання на ці Умови розміщене на примітному місці домашньої сторінки цього веб-сайту і буде завжди доступне для перегляду.

ВАШЕ КОРИСТУВАННЯ ЦИМ САЙТОМ Є ЗНАКОМ ВАШОЇ ЗГОДИ ВИКОНУВАТИ ВСІ З НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ УМОВ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯМ ВАШОГО РОЗУМІННЯ ЦИХ УМОВ.

ЯКЩО ВИ НЕ ЗГОДНІ З ЦИМИ УМОВАМИ, НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ ЦИМ САЙТОМ.

Компанія «Monsanto» може в будь-який час переглянути ці Умови, розмістивши нові умови на цьому сайті. Продовжуючи користуватися цим сайтом, Ви погоджуєтеся на застосування до Вас будь-яких подібних змін, а отже, Вам потрібно час від часу відкривати цю сторінку, щоб знати про поточні умови, які до Вас застосовуються.

За умови, що будь-яке положення цих Умов буде визнане недійсним відповідно до місцевого законодавства країни, з якої здійснюється перегляд сайту, таке положення буде відокремлено від цих Умов, а інші положення залишаються повністю чинними. Невикористання компанією «Monsanto» будь-яких прав або положень цих Умов не вважатиметься відмовою від таких прав або положень. Перегляд цього веб-сайту з країн, якщо такі є, в яких його контент є незаконним, суворо заборонено і буде вважатись порушенням цих Умов. Рішення здійснити доступ до цього сайту з таких місць здійснюється з власної ініціативи і на власний ризик. Ви несете відповідальність за дотримання відповідних місцевих законів.

Не всі продукти, програми та послуги, що можуть бути описані на сайті компанії «Monsanto», доступні в кожній країні. У випадку виникнення сумнівів, зверніться до місцевого представника компанії «Monsanto» у Вашому регіоні, щоб точно визначити, що є доступно для Вас. Особи, які бажають використовувати продукт «Monsanto», описаний на даному веб-Сайті, зобов’язані дотримуватись вказівок на етикетці продукту та дотримуватися всіх законів і правил, що відносяться до продукту.

Деякі визначення 

Нижче наведено декілька визначень, які пояснюють деяку термінологію, що використовується в цих Умовах.

 • Слова «Ви» і «Ваш» відносяться, відповідно, до корпорацій або інших суб’єктів економічної діяльності, їхніх агентів, а також фізичних осіб, які використовують цей сайт для приватних потреб, залежно від ситуації.
 • «Monsanto» відноситься до компанії «Monsanto» і кожної з її дочірніх компаній або філій.
 • «Ми», «наш» та інші займенники в першій особі відносяться до «Monsanto».
 • «Сайт» означає домашню сторінку і всі пов’язані з нею сторінки, доступні з домашньої сторінки напряму або через додаткові посилання, але не включає веб-сайтів третіх сторін, які не утримуються або не фінансуються «Monsanto».

Дотримання місцевого законодавства 

«Monsanto» веде свою діяльність із Всесвітньої Штаб-квартири у м. Сент-Луїсі, штат Міссурі, США. Однак цей Сайт може керуватися із Всесвітньої Штаб-квартири, з будь-якого з численних підрозділів та філій Monsanto, розташованих в усьому світі, або ж хостинг його може здійснюватись від нашого імені будь-якою третьою стороною.

«Monsanto» не робить жодних заяв про те, що матеріали, наявні на цьому сайті, є придатними або доступними для використання в будь-якій точці світу, з якої він може переглядатися.

Товарні знаки

Товарні знаки, фірмові найменування, товарні знаки та логотипи упаковки («Товарні знаки»), що використовуються і представлені на даному сайті, є зареєстрованими і незареєстрованими торговими марками компанії «Monsanto» та інших компаній. Якщо інше не вказано, ніщо на даному сайті не може бути витлумачено як непряме, навмисне надання або надання іншим чином, ліцензії або права на використання будь-яких товарних знаків, розміщених на сайті, без письмового дозволу компанії «Monsanto» або будь-якої третьої сторони, яка може бути власником товарних знаків. За винятком випадків, зазначених на сайті, назва «Компанія Monsanto» (Monsanto Company) або логотип «Monsanto» (Monsanto) не можуть бути використані в будь-якому вигляді, в тому числі в рекламних цілях при розповсюдженні матеріалів даного сайту, без попереднього письмового дозволу від компанії «Monsanto».

Використання матеріалу цього сайту, захищеного авторським правом 

Текст, товарні знаки, логотипи, зображення, графіки, фотографій, відео файлів, робота прикладних програм, або будь-які інші цифрові носії, а також їх розташування на цьому сайті («Контент») підлягають захисту стосовно всіх патентів, авторських прав, товарних знаків та іншої інтелектуальної власності. Авторське право на розміщення та або компоненти, що надаються «Monsanto» на цьому сайті, належить, в тому числі без обмежень, весь контент сайту компанії «Monsanto» або відповідним особам, які створили ці матеріали. «Monsanto» надає Вам обмежену, не ексклюзивну ліцензію без права передачі на використання та показ матеріалів з цього сайту лише з добрими намірами користувача в некомерційних цілях, пов’язаними з вашою взаємодією із цим сайтом. Ця ліцензія включає право на роздрукування таких матеріалів, але лише для зазначеного вище некомерційного використання. Якщо не зазначено інше, Ви не маєте права копіювати, демонструвати, відтворювати, завантажувати на сайт, розповсюджувати, змінювати, редагувати, створювати похідні роботи, реконструювати, декомпілювати будь-який код, сценарій або програмне забезпечення формування сайту, або доопрацьовувати матеріали будь-яким чином, включаючи, без обмеження, електронними, механічними, фотокопіювальними, записуючими або іншими засобами без попередньої письмової згоди від «Monsanto» або власника авторського права. Така ліцензія автоматично і без подання повідомлення припиняє дію, якщо ви порушуєте будь-які з цих Умов. Після припинення її дії Ви мусите знищити будь-які завантажені або друковані матеріали, отримані з цього сайту. «Monsanto» залишає за  собою всі права, прямо не надані даною Ліцензією.

Зазначені вище обмеження не поширюються на інструкції з техніки безпеки або етикетки продукції, які надаються на сайті і які призначені для відтворення і використання.

Конфіденційна інформація або інформація, захищена правом власності

«Monsanto» прагне надавати широкому загалу доступ до інформації про свої продукти та послуги. При цьому «Monsanto» не має наміру відмовлятися від будь-яких прав інтелектуальної власності, включаючи без обмежень, торгові таємниці, які можуть належати йому по відношенню до інформації на цьому сайті у відповідності до чинного законодавства. «Monsanto» має відповідну політику та процедури, призначені для запобігання розкриттю на цьому сайті інформації, яку «Monsanto» вважає конфіденційною або такою, що містить комерційну таємницю. Однак, якщо в будь-який час Ви отримуєте з сайту конфіденційну інформацію або інформацію, що містить комерційну таємницю, яка могла би бути помилково розкрита «Monsanto», Ви погоджуєтесь добросовісно визнавати та зберігати конфіденційність такої інформації, а також не зберігати, використовувати і нікому більше не розкривати жодну конфіденційну інформацію або інформацію, що містить комерційну таємницю, яку Ви можете отримати з цього сайту, та після надання повідомлення компанії «Monsanto», Ви погоджуєтесь знищити будь-які копії такої інформації, які знаходяться у Вас.

Імена користувачів та паролі 

Якщо цей сайт дозволяє вам обрати ім’я Користувача та пароль або використовувати надане ім’я Користувача та пароль для доступу до елементів цього Сайту, то:

 • Ви погоджуєтесь користуватися сайтом лише для законних цілей.
 • Реєструючи ім’я Користувача, Ви погоджуєтесь використовувати лише правдиву і точну інформацію про себе, не імітувати жодних інших осіб і не вдаватися до оманливого визначення особи.
 • Ви погоджуєтесь негайно повідомити нас про будь-яке несанкціоноване використання Вашого паролю, імені Користувача або цього сайту, або будь-яке інше порушення безпеки. (Надішліть до нас своє повідомлення через розділ цього сайту «Зв’яжіться з нами»).
 • Ви погоджуєтесь не повідомляти своє ім’я Користувача та пароль жодним іншим особам.
 • Ви погоджуєтесь взяти на себе і нести повну відповідальність за всі ризики, що виникають через використання цього сайту Вами або будь-якими іншими особами за допомогою імені Користувача та паролю.

«Monsanto» залишає за собою право в будь-який час на свій виключний розсуд припинити роботу сайту, змінити або вилучити будь-яку інформацію або інший контент, що надається на сайті, або припинити дію вашого імені Користувача та паролю з будь-яких причин або без жодних причин. Ви несете відповідальність за будь-які прямі або непрямі збитки а також відповідальність за всі дії, що проводяться на цьому сайті, які можуть бути пов'язані або простежені назад до Вашого імені Користувача або паролю.

Транзакції 

Для будь-якого сайту «Monsanto», який дозволяє розміщувати замовлення або проводити інші транзакції з «Monsanto», на таку транзакцію можуть поширюватись інші умови до наших постачальників послуг третіх сторін, з якими ми заключили партнерські угоди для сприяння проведенню таких операцій. Такі треті сторони даних операцій можуть мати свої додаткові положення, зазначені на веб-сторінках або каналах, які дозволяють проводити і завершувати такі операції. Уважно ознайомтеся із політикою, практикою і правилами таких третіх сторін, і переконайтеся, що Ви дотримаєтесь їх, перш ніж здійснити операцію. Скарги, претензії, проблеми, або питання, що стосуються продуктів третіх сторін, скеровуються до третіх сторін.

Сполучені Штати та інші країни регулюють імпорт та експорт продукції та інформації. Ви погоджуєтесь з тим, що тою мірою, якою такі закони поширюються на транзакції, які Ви бажаєте здійснити з «Monsanto», Ви дотримуватиметесь таких законів та приписів щодо експорту та імпорту і що Ви не будете імпортувати, експортувати або реекспортувати продукти або послуги, продані або придбані через Сайт, до країн або осіб, заборонених у відповідності до чинних законів про контроль імпорту та експорту.

Укладаючи з «Monsanto» транзакцію через цей сайт, Ви цим самим заявляєте нам, що Ви не знаходитесь в країні, для якої такий імпорт/експорт заборонений, і не є особою, для якої такий імпорт/експорт заборонений. Ви несете відповідальність за дотримання законодавства Вашої юрисдикції стосовно імпорту, експорту або реекспорту.

Допустимі варіанти використання сайту

Вам забороняється використовувати наші сайти або контент: (а) для будь-яких незаконних цілей, (б) для залучення інших на виконання або участі у будь-яких незаконних діях; (в) в порушення будь-яких міжнародних, федеральних або державних положень, правил, законів чи постанов місцевих органів влади; (г) в порушення наших прав на інтелектуальну власність або прав на інтелектуальну власність інших осіб; (ґ) для переслідування , зловживання , образ, заподіяння шкоди, з метою зганьбити, обмовити, принизити , залякати або дискримінувати за ознакою статі, сексуальної орієнтації, релігії, національності, раси, віку, національного походження або інвалідності; (д) щоб подавати неправдиву або оманливу інформацію; (е) щоб завантажити або передавати віруси або будь-які інші типи шкідливого коду, який буде або може бути використаний будь-яким способом та вплине на функціональність або роботу наших сайтів, інших веб- сайтів або Інтернету; (є) для збору та відстеження особистої інформації інших осіб; (ж) для спаму, фішингу (шахрайства з електронною поштою), фарму (шахрайські дії з перенаправлення трафіку ), претекстингу, програм-роботів, обходження, або зачистки; (з) для будь-якої іншої мети непристойного чи аморального характеру, або (і) щоб перешкоджати або обійти захисні функції наших веб-сайтів, інших веб-сайтів, або Інтернету. Ми залишаємо за собою право припинити використання наших веб-сайтів через порушення будь-якого з положень про заборонене використання.

Недоторканність приватної інформації 

Використання Приватної Інформації про Вас, яка потрапляє до цього сайту, регулюється Політикою «Monsanto» з недоторканності приватної інформації, яку можна прочитати за адресою http://www.monsanto.com/privacy-policy/ukrainian.

Посилання цього сайту на інші сайти та посилання інших сайтів на цей сайт 

Будь-яка особа, що розміщує посилання на цей сайт, має дотримуватись вимог чинного законодавства. Будь-який сайт, що розміщує посилання на сайт «Monsanto»: 

(а) може містити посилання на контент цього сайту, але не відтворювати його;

(б) не повинен створювати суміжне мережеве середовище, пов’язане з контентом, розміщеним на цьому сайті;

(в) не повинен робити тверджень про те, що «Monsanto» підтримує його або його продукцію;

(г) не повинен робити оманливих тверджень про свої відносини з «Monsanto»;

(ґ) не повинен представляти неправдивої інформації про продукти або послуги «Monsanto»;

(д) не повинен використовувати торгові марки «Monsanto»" без окремої попередньої письмової згоди; і

(е) не повинен містити контент, який може вважатися таким, що бракує смаку, є образливим або спірним, і має містити лише контент, придатний для всіх вікових груп.

Компанія «Monsanto» не контролює і не несе відповідальності за контент будь-яких сайтів третіх сторін (що не мають відношення до компанії «Monsanto»), посилання на які подаються на цьому сайті, і не несе відповідальності за будь-які зміни або оновлення таких сайтів третіх сторін. «Monsanto» надає вам такі посилання лише з метою зручності, і розміщення будь-якого посилання не означає підтримку «Monsanto» такого сайту.

Відмова від гарантій 

КОНТЕНТ НА ЦЬОМУ САЙТІ НАДАЄТЬСЯ «ЯК Є», БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ. «MONSANTO» НЕ ГАРАНТУЄ ТА НЕ ЗАЯВЛЯЄ ПРЯМО АБО ОПОСЕРЕДКОВАНО ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ВИКОРИСТАННЯ, ДОСТУПНОСТІ, ЗМІСТУ, ТОЧНОСТІ, ДОРЕЧНОСТІ АБО РОБОТИ НА ДАНОМУ САЙТІ. В ЯКОСТІ КОРИСТУВАЧА ВИ ПРИЙМАЄТЕ НА СЕБЕ ВСІ РИЗИКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯ АБО НЕ ЗАСТОСУВАННЯ САЙТУ, А «MONSANTO» НЕ ГАРАНТУЄ, ЩО КОНВЕНТ ДАНОГО САЙТУ Є СУМІСНИМ З ВАШИМ КОМП’ЮТЕРОМ ТА НЕ МІСТИТЬ ПОМИЛОК ЧИ ВІРУСІВ. ПРАЦІВНИКИ, АГЕНТИ ТА ПРЕДСТАВНИКИ «MONSANTO» НЕ УПОВНОВАЖЕНІ МОДИФІКУВАТИ ЧИ ЗМІНЮВАТИ ДАНУ ГАРАНТІЮ. В МЕЖАХ, ДОЗВОЛЕНИХ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА, «MONSANTO» ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ, ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ, ВКЛЮЧАЮЧИ, БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ, НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ ТОВАРНОГО СТАНУ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНИХ ЦІЛЕЙ АБО ДОТРИМАННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ЦЬОГО САЙТУ ТА ЙОГО КОНТЕНТУ. ДЕЯКІ ЮРИСДИКЦІЇ НЕ ДОПУСКАЮТЬ ВИКЛЮЧЕННЯ ОБМЕЖЕНЬ ЩОДО ВИПАДКОВИХ ЗБИТКІВ, ОБМЕЖЕНЬ ЩОДО ТОГО, ЯК ДОВГО ТРИВАЄ ГАРАНТІЯ, В ЗВ’ЯЗКУ З ЧИМ, НАВЕДЕНІ ВИЩЕ ОБМЕЖЕННЯ АБО ВИНЯТКИ МОЖУТЬ НЕ ЗАСТОСОВУВАТИСЬ ДО ВАС.

«MONSANTO» ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ЗМІНЮВАТИ ЧИ ВИДАЛЯТИ КОНТЕНТ САЙТУ, АБО ВІДКЛАДАТИ ЧИ ПРИПИНЯТИ ВАШЕ ВИКОРИСТАННЯ У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС З БУДЬ-ЯКОЇ ПРИЧИНИ БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ І КОМПАНІЯ «MONSANTO» НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БУДЬ-ЯКИМ ЧИНОМ ЗА МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ ТАКИХ ДІЙ.

БУДЬ ЛАСКА, ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА ТЕ, ЩО ЦЕЙ САЙТ МОЖЕ МІСТИТИ ІНФОРМАЦІЮ, ЯКА МАЄ ВІДНОШЕННЯ ДО НАШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НАШИХ МАЙБУТНІХ ОЧІКУВАНЬ. ТАКА ІНФОРМАЦІЯ Є ЧИННОЮ НА ЧАС ПУБЛІКАЦІЇ; ОДНАК «MONSANTO» НЕ БЕРЕ НА СЕБЕ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ОНОВЛЮВАТИ АБО ПЕРЕГЛЯДАТИ ІНФОРМАЦІЮ НА ОСНОВІ НОВОЇ НАЯВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ АБО ІНШИХ ПОДІЙ.  КРІМ ТОГО, ХОЧА ІНФОРМАЦІЯ НА ЦЬОМУ САЙТІ ПРЕДСТАВЛЕНА ДОБРОСОВІСНО ТА ІСНУЄ ВПЕВНЕНІСТЬ ЩОДО ЇЇ ПРАВИЛЬНОСТІ, «MONSANTO» НЕ РОБИТЬ ЖОДНИХ ЗАЯВ АБО ГАРАНТІЙ СТОСОВНО ПОВНОТИ АБО ТОЧНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ АБО БУДЬ-ЯКИХ САЙТІВ, ПОСИЛАННЯ НА ЯКІ РОЗМІЩЕНІ НА ЦЬОМУ САЙТІ. 

ПЕВНИЙ КОНТЕНТ НА ЦЬОМУ САЙТІ Є ВЛАСНІСТЮ ТРЕТІХ СТОРІН І ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ З ЇХНЬОЇ ЗГОДИ. ДУМКИ, ВИСЛОВЛЕНІ ТРЕТІМИ СТОРОНАМИ, НЕ ЗАВЖДИ ВІДПОВІДАЮТЬ ДУМЦІ КОМПАНІЇ «MONSANTO».

ВИКОРИСТАННЯ «Cookies» і технології відстеження.

«Monsanto» та її постачальники послуг використовують галузеві практики ТА методи, включаючи Cookies та інші технології відстеження, ВКЛЮЧАЮЧИ, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, Прозорі GIF-файли, веб-маяки, IP-адреси та реєстраційні файли і т.д.. («веб технології відстеження»), з тим щоб «Monsanto» маЛА можливість переглядати ВІДВІДУВАЧІВ і сторінки, які відвідує користувач СЕСІЇ кожного сайту. «Monsanto» може пов'язати інформацію, зібрану за допомогою веб-технології відстеження, з особистою інформацією. використовуючи сайт, Ви даєте згоду на використання такої технології веб-відстеження та погоджуєтесь на всі правові ВИКОРИСТАННЯ особистої і неособистої інформації, зібраної через технології відстеження, використовувані на сайті або за допомогою ІНШИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ПОСЛУГ «Monsanto», продовжуючих ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ .

Наведена вище відмова від гарантій не поширюється на будь-які гарантії, нанесені на етикетках продуктів, які можуть бути розміщені на цьому сайті. Для таких продуктів гарантія, якщо така є, розміщена на цій етикетці, впливає на зобов’язання «Monsanto» по відношенню до такого продукту.

Обмеження відповідальності компанії «Monsanto»

користуючись даним сайтом, ВИ ВИЗНАЄТЕ: (1), ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЕ даний САЙТ НА СВІЙ СТРАХ І РИЗИК, (2), що ви несете повну відповідальність за всі витрати, пов'язані з усім необхідним обслуговуванням чи Ремонтами будь-якого додаткового обладнання, яке ви використовувати по відношенню до ВИКОРИСТАННЯ ЦЬОГО САЙТУ, і (3)«Monsanto» НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА збитки БУДЬ-ЯКОГО РОДу, ПОВ'ЯЗАНІ З ВИКОРИСТАННЯМ АБО НЕМОЖЛИВІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ ЦЬОГО САЙТУ, ВКЛЮЧАЮЧИ, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, відмовУ роботи, помилки, упущення, переривання, комп'ютерний вірус або збій мережі ІНТЕРНЕТ, аБО включаючи БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ШТРАФНІ, ВИПАДКОВІ, СПЕЦІАЛЬНІ, компенсаційні ЗБИТКИ, втрачений прибуток та/або втрату чи пошкодження даних або майна, незалежно від того, чи передбачувана відповідальність основана ПІДСТАВІ ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, зневаги АБО БУДЬ-ЯКОЇ ІНШОЇ підстави, НАВІТЬ ЯКЩО «Monsanto» БУЛО ВІДОМО ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ

ЯКЩО ЧЕРЕЗ ВАШЕ КОРИСТУВАННЯ ЦИМ САЙТОМ У ВАС ВИНИКАЄ ПОТРЕБА В ОБСЛУГОВУВАННІ, РЕМОНТІ АБО НАЛАШТУВАННІ ОБЛАДНАННЯ АБО ДАНИХ, ВИ САМОСТІЙНО НЕСЕТЕ ВСІ ВИТРАТИ НА НЬОГО.

ДЕЯКІ ШТАТИ АБО ДЕРЖАВИ НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ ВІДМОВУ АБО ОБМЕЖЕННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ПОБІЧНИХ АБО ПОДАЛЬШИХ МОЖЛИВИХ ЗБИТКІВ, ОТЖЕ, ЗАЗНАЧЕНЕ ВИЩЕ ОБМЕЖЕННЯ МОЖЕ НЕ ПОШИРЮВАТИСЬ НА ВАС.

Ваші зобов’язання з відшкодування збитків 

Ви погоджуєтесь захищати та відшкодовувати «Monsanto», її філіям та відповідним їхнім директорам, посадовим особам, співробітникам та агентам наслідки всіх збитків, претензій та витрат, включаючи гонорари адвокатів, які виникають через ваше використання цього сайту або неправильне використання будь-якої інформації, отриманої з цього сайту, або передачу вами інформації, даних, матеріалів або контенту на цей сайт.

Заяви, що стосуються майбутнього 

Певні заяви, що містяться на цьому сайті, є заявами, що стосуються майбутнього, такі, як заяви щодо очікуваних фінансових результатів компанії, поточної та майбутньої прибутковості продуктів, дозволів від регулюючих органів, бізнес-планів та фінансових планів та інших подій, які ще не відбулися. Ці заяви базуються на поточних очікуваннях та наявній на цей момент інформації. Однак, оскільки такі заяви базуються на факторах, які містять ризики та непевність, фактична ефективність діяльності компанії та її результати можуть суттєво відрізнятися від описаних або таких, що непрямо виражені в таких заявах, що стосуються майбутнього. Фактори, які можуть спричинити або сприяти появі такої різниці, включають, серед іншого: конкуренцію; непередбачені видатки, що стосуються захисту інтелектуальної власності, дій регулятивних органів і сприйняття громадськістю біотехнологічних продуктів; успішності наукових досліджень та розробок; судові спори; події, пов’язані з діяльністю за кордоном; поглинання компаній; ціни на товари; нормативні акти, що стосуються виробництва; кількість товарних запасів; здатність компанії отримати фінансування та оплату за продукти, які вона продає; погодні умови, стихійні лиха та аварії; а також інші ризики та фактори, що детально описані в найновіших документах, які компанія періодично подає до Комісії з цінних паперів. Не слід надміру покладатися на ці заяви, що стосуються майбутнього, які є дійсними лише станом на дату їхнього розміщення на сайті. «Monsanto» відмовляється від будь-яких намірів або зобов’язань щодо внесення змін до будь-яких заяв, що стосуються майбутнього, або будь-яких факторів, які можуть вплинути на фактичні результати.

Реклама, що може бути розміщена на сайті 

Якщо будь-яка реклама продуктів або послуг, що надаються будь-якими іншими особами, ніж «Monsanto», розміщена на цьому сайті, «Monsanto» не підтримує і не надає гарантій по відношенню до таких продуктів або послуг і не здійснюватиме жодного нагляду і не буде стороною трансакції між вами та третьою стороною, що надає такі продукти або послуги. Як і в разі придбання продуктів або послуг через будь-які засоби інформації та в будь-якому середовищі, Вам необхідно покладатися на здоровий глузд і в разі необхідності вдаватися до заходів обачності.

Коли відвідувачі можуть розміщувати матеріали на сайті компанії «Monsanto»

Якщо цей сайт дозволяє Вам розміщувати або завантажувати на нього коментарі або будь-які інші види контенту, то Ваше використання регулюється наступними додатковими умовами, з якими Ви цим самим погоджуєтесь.

Ви розумієте, що за будь-яку інформацію, контент, текст, дані, повідомлення або інші матеріали, розміщені на цьому сайті або передані на нього приватним чином (далі «Матеріал»(и)), відповідальність несе особа, яка надає такий Матеріал. Ви несете відповідальність за будь-який Матеріал, який Ви розміщуєте, передаєте або іншим чином надаєте іншим через сайт. Ви визнаєте та погоджуєтесь, що мусите оцінювати і нести всі ризики, пов’язані з використанням Матеріалу, включаючи будь-яке покладання на правдивість та повноту Матеріалу.

«Monsanto» не контролює цей Матеріал, а отже, не гарантує правдивості, добросовісності або якості цього Матеріалу. «Monsanto» не нестиме жодної відповідальності за будь-який Матеріал, включаючи, без обмеження, будь-які помилки або неточності в Матеріалі, або за будь-які збитки або втрати, понесені в результаті використання будь-якого Матеріалу, розміщеного, переданого або іншим чином наданого через сайт.

Хоча «Monsanto» не переглядає і не може переглядати кожне повідомлення або інформацію, розміщену або передану на сайт вами або іншими особами, і не несе відповідальності за зміст таких повідомлень, «Monsanto» залишає за собою право видаляти, переміщувати або редагувати Матеріал, який вона, на свій виключний розсуд, вважатиме  за межами об’єму контенту, прийнятного для відображення на сайті, образливим, наклепницьким, непристойним, таким, що порушує законодавство про авторське право або торгові марки, або неприйнятним з інших причин.

Ви погоджуєтесь не використовувати Матеріал з метою:

 • завантажувати на сайт, розповсюджувати або іншим чином публікувати будь-який пасквільний, наклепницький, непристойний, такий, що викликає ненависть, порнографічний, образливий, незаконний, такий, що містить погрози та інший неприйнятний матеріал;
 • завантажувати на сайт або розповсюджувати будь-які файли, що можуть містити віруси, самотиражуючі програми, пошкоджені файли або інші подібні програми або дані, які можуть зашкодити роботі комп’ютерів інших осіб або їхній власності;
 • докучати, переслідувати, погрожувати або іншим чином порушувати законні права (включаючи право на захист приватного життя та право на публічне висловлювання думки) інших осіб;
 • передавати або іншим чином надавати будь-який Матеріал, який Ви не маєте права надавати у відповідності до будь-яких законів або договірних відносин чи довірчої власності;
 • розміщувати Матеріали, які порушують права інтелектуальної власності інших осіб (включаючи, без обмеження, авторське право, комерційну таємницю, торгові марки або інші права власності);
 • навмисне або випадково порушувати будь-які місцеві, регіональні, національні або міжнародні закони, включаючи, без обмеження, положення, що публікуються Комісією з цінних паперів США;
 • передавати або іншим чином надавати будь-яку небажану або недозволену рекламу, рекламні Матеріали або будь-яку іншу форму нав’язування послуг; і
 • розповсюджувати або іншим чином публікувати будь-який матеріал, що містить будь-яку форму випрошування грошей, рекламу або нав’язування товарів та послуг.

Ви визнаєте та погоджуєтесь, що «Monsanto» може розкривати будь-який Матеріал і джерело або власника будь-якого Матеріалу, якщо це вимагається від неї законодавством або судовим процесом, примусово застосовувати положення цих Умов або захищати права «Monsanto», її клієнтів та/або відвідувачів сайту.

Права компанії «Monsanto» на матеріал, розміщений на сайті 

Якщо Вами не буде зазначено інше, будь-який Матеріал, який Ви передаєте або іншим чином надаєте цьому сайту, мусить відповідати цим Умовам і не є конфіденційним або захищеним правом власності. Розміщуючи матеріали на цьому сайті, Ви ручаєтесь, що володієте необтяженими правами та дозволами з правом їх передачі, включаючи, без обмеження, право на публікацію та право на розголошення даних, що дозволяють встановити особу, та автоматично гарантуєте «Monsanto» та її філіям всесвітню, безкоштовну, довічну, безвідкличну, неексклюзивну ліцензію та право виробляти, продавати, використовувати, відтворювати, публікувати, створювати похідні твори, виконувати, демонструвати, імпортувати і передавати засобами зв’язку такий Матеріал і продукти, до яких входить такий Матеріал (повністю або частково) в будь-якій формі, на будь-яких носіях або з використанням будь-яких технологій, невідомих або розроблених пізніше, на весь строк існування будь-яких прав інтелектуальної власності, які можуть існувати по відношенню до такого Матеріалу, для будь-яких цілей, і публікувати в зв’язку з цим ім’я власника, або використовувати Матеріали для будь-яких законних цілей, включаючи, без обмеження, право надавати субліцензії на Матеріали третім особам для їх законного використання і цілей. Якщо Ваші Матеріали містять фотографії або цифрові зображення та відеоматеріали, які зображують дитину, яка не досягла віку повноліття в державі її проживання, Ви гарантуєте, що маєте письмовий дозвіл від батьків або опікуна дитини на надання фото, цифрових чи відеозображень. Ви гарантуєте, що у вас є права, необхідні для надання ліцензій, описаних в цих Умовах. З урахуванням існуючих законів, Ви відмовляєтеся від будь-яких моральних прав, які Ви або Ваш ліцензіар може мати відносно будь-яких Матеріалів.

Процедура розгляду претензій щодо порушення авторських прав 

У відповідності до Статті 512(c)(2) Розділу 17 Зводу Законів США, повідомлення про претензії щодо порушення авторського права мають подаватися призначеному агенту цього Сайту. ВСІ ЗАПИТИ, ЩО Є НЕДОРЕЧНИМИ АБО НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ОПИСАНІЙ НИЖЧЕ ПРОЦЕДУРІ, РОЗГЛЯДАТИСЯ НЕ БУДУТЬ. «Monsanto» поважає право інтелектуальної власності інших осіб, і ми просимо наших відвідувачів виявляти таку саму повагу. «Monsanto» розглядатиме повідомлення про випадки порушення, які нібито мали місце, і вживатиме відповідних дій у відповідності до Закону про захист авторських прав в цифрову епоху та інших відповідних законів про захист авторських прав. Після отримання повідомлень, які відповідають вимогам зазначеного Закону, «Monsanto»" вживе заходів, спрямованих на видалення або закриття доступу до будь-якого матеріалу, який вважається таким, що порушує або має відношення до діяльності, яка порушує цей Закон, і вживе заходів, спрямованих на видалення або закриття доступу до будь-яких згадок або посилань на будь-які матеріали або діяльність, яка вважається такою, що порушує цей Закон.

Якщо Ви вважаєте, що Ваш твір було скопійовано з порушенням авторського права, будь ласка, надайте «Monsanto» наступну інформацію.  Звертаємо Вашу увагу на те, що для того, щоб відповідати вимогам, повідомлення має містити ВСЮ зазначену нижче інформацію:

1.     електронний або зроблений від руки підпис особи, яка має право діяти від імені власника ексклюзивного авторського права, яке нібито було порушене;

2.     опис твору, захищеного авторським правом, яке, на Вашу думку, було порушене;

3.     опис і, якщо можливо, ІР адресу місця, де на Сайті знаходиться матеріал, який, на Вашу думку, порушує авторські права;

4.     Вашу адресу, номер телефону та адресу e-mail і всю іншу інформацію, яка дозволить «Monsanto» зв’язатися з Вами;

5.     заяву від Вас, що Ви маєте добросовісне припущення про те, що зазначене використання не санкціоноване власником авторського права, його агентом або законодавством;

6.     заяву від Вас, зроблену з усвідомленням можливої відповідальності за неправдиві твердження, що зазначена вище інформація у Вашому повідомленні є правдивою і що Ви є власником авторського права або агентом, уповноваженим діяти від імені власника авторського права, яке нібито було порушене.

Повідомлення з претензіями про порушення авторських прав направляйте за наступною адресою:

Поштова адреса:

Monsanto Company Law Team

Attention: Trademark Counsel

800 North Lindbergh Blvd.

St. Louis, MO 63167

Aдреса електронної пошти:

webguru@monsanto.com

Випуск

Всі користувачі нашого САЙТу визнають і погоджуються, що «Monsanto» в якості сторони відшкодування звільняється від будь-яких та всіх ЗОБОВ'ЯЗАНь щодо ПРЕТЕНЗІЙ третіх сторін, висунутих у зв'язку із сайтами, ВКЛЮЧАЮЧИ, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, насильницьку смерть або травми, грошові компенсації, власні та судові витрати, витрати на адвоката, матеріальний збиток або порушення репутації, ВКЛЮЧАЮЧИ, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, наклеп, оману, право на публічне використання і вторгнення в приватне життя. «Monsanto» залишає за собою право на всі форми рівноправного та судового захисту, пов'язаного з шахрайством або незаконною діяльністю, що мають відношення до використання нашого веб -сайту.

Припинення

 

«Monsanto» може припинити дію цих Умов в будь-який час і може зробити це негайно без повідомлення, і, відповідно відмовити або припинити ваш доступ до сайтів , якщо, на власний розсуд компанії «Monsanto», Ви не дотримуєтеся будь-якого положення або умови цих Умов.

Вибір права та юрисдикції

 

Дані Умови будуть регулюватися і тлумачитися відповідно до законів штату Міссурі , США, без урахування колізійних правових норм. Щодо всіх спорів, що випливають або пов’язані з нашими сайтами або Умовами, Ви подаєте заяви до ексклюзивної персональної юрисдикції і в місце проведення державних і федеральних судів, розташованих в графстві Сент -Луїс, штат Міссурі.

Повідомлення і згода на надання електронних повідомлень

Ви даєте згоду на отримання повідомлень від нас в електронному вигляді. Ми будемо зв'язуватися з Вами по електронній пошті або публікувати повідомлення на наших сайтах. Ви погоджуєтеся з тим, що всі договори , повідомлення, розкриття інформації та інша інформація, що ми надаємо Вам в електронному вигляді, відповідають законодавчим вимогам стосовного того, щоб такий зв’язок був задокументований у письмовій формі.

Відсутність інших угод

Погоджуючись з цими Умовами, Ви гарантуєте, що Ви досягли, принаймні, віку повноліття у державі Вашого проживання або геополітичної юрисдикції. Умови та положення цих Умови є повною домовленістю між вами і «Monsanto», пов'язаною з використанням сайту, і замінюють собою всі попередні угоди або домовленості, не включені даних Умов . Ці Умови набувають чинності з дати їх набрання чинності. Продовження використання Вами сайту після Дати набрання чинності, означає що Ви погоджуєтесь з даними Умовами

Дата набрання чинності 

Дані умови останній раз були розглянуті 15 жовтня 2013 року та надають право доступу на даний сайт з зазначеної дати до наступного опублікованого розгляду